22.02.2022

Zaangażowanie to najpiękniejsza rzecz, którą można dać drugiej osobie, a w Domu Aniołów Stróżów potrzeba wiele dobrych rąk i otwartych serc, by zaopiekować się tak liczną – ponad 600-osobową aniołową rodziną… Społeczna odpowiedzialność biznesu daje możliwość pomocy i włączenia się w życie Domu Aniołów Stróżów na bardzo wiele sposobów – w formie wsparcia finansowego lub rzeczowego, zaangażowania w organizowane przez nas wydarzenie, wolontariatu pracowniczego czy zakupów w charytatywnym sklepiku.

Dla świata biznesu bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza wzmocnienie zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego, zwiększenie motywacji pracowników, budowanie relacji z otoczeniem, ale i pozytywne postrzeganie na zewnątrz jako firma wyznająca wartości podobne jak wspierana organizacja.

– mówi Monika Bajka, Prezes naszego Stowarzyszenia.

Współpraca Domu Aniołów Stróżów z TAURON Polska Energia to wspaniały przykład synergii między światem biznesu a organizacją pozarządową. Realizując wiele wspólnych inicjatyw, od lat razem niesiemy pomoc potrzebującym wsparcia dzieciom, podopiecznym Domu Aniołów Stróżów.

TAURON angażuje się między innymi w realizację wielu wydarzeń, takich jak Europejski Kongres Ekonomiczny, pikniki rodzinne, Anielskie Lato czy kolejną edycję charytatywnego Biegu. Nasza współpraca to także organizacja zbiórki rzeczowej wśród pracowników naszego Partnera – „Pomagamy do kwadratu” – w ramach której gromadzone są produkty niezbędne Aniołom do codziennego prowadzenia placówek (w ub. roku było to aż 1,5 tony darów, o czym pisaliśmy tutaj). W ostatnim czasie TAURON włączył się także m. in. w budowę ogrodu sensorycznego dla maluchów w Katowicach-Załężu.

W 2022 roku TAURON Polska Energia został po raz trzeci Partnerem Głównym Domu Aniołów Stróżów.

Europejski Kongres Gospodarczy 2022

Anioły na Kongresie pojawiają się regularnie od 7 lat w charakterze partnera społecznego wydarzenia. Udział w Kongresie oznacza dla nas wyjątkową szansę na prezentację działalności Domu Aniołów Stróżów, a także nawiązanie nowych kontaktów, które później przekładają się na kolejne możliwości pomocy naszym podopiecznym. Cieszymy się, że na Kongresie mocno wybrzmiewa głos organizacji pozarządowych i wagi społecznej odpowiedzialności. Za każdym razem zapraszamy kongresowych gości do udziału w akcji społecznej na aniołowym stoisku na rzecz wsparcia naszych podopiecznych.

W ub. roku wspólnie z TAURON aktywizowaliśmy uczestników poprzez udział w przestrzennej grze, która została stworzona tak, by w prosty sposób odzwierciedlać rzeczywistość oraz codzienne zmagania podopiecznych Domu Aniołów Stróżów – zarówno poprzez grafikę jak i ukryte na planszy pytania. Każda poprawna odpowiedź na pytanie oznaczała punkt w postaci cegiełki ok. 70 zł przekazanej przez TAURON Polska Energia oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

W tym roku Kongres odbył się w dniach 25 – 27.04.2022. Tym razem anielskie stoisko przypominało śląskie podwórko. O projekcie opowiadaliśmy tak:

Chcemy stworzyć Podwórko Dziecięcych Marzeń. Z jednej strony będzie to przestrzeń do zabawy, a z drugiej miejsce w którym nasi podopieczni podzielą się swoimi przemyśleniami. Na kolorowych karteczkach znajdą się marzenia dzieci, które mamy pod swoimi skrzydłami

– wyjaśniała Monika Bajka, Prezes Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów. O czym marzą maluchy? M.in. żeby pierwszy raz pojechać na wakacje, żeby nikt im nie dokuczał i żeby przejść do następnej klasy.

Na stoisku panowie w garniturach skakali na skakance, a panie w garsonkach grały w kapsle. Każdy uczestnik mógł cofnąć się do czasów dzieciństwa i zagrać w kapsle, klasy, poskakać na skakance lub w gumę, a także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie przy trzepaku dzięki „wypożyczonej” nam od TAURON Polska Energia fotobudce. Udział w dowolnej aktywności oznaczał przekazanie 100 zł od kongresowych partnerów Aniołów – TAURON Polska Energia oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A. na wsparcie podopiecznych Domu Aniołów Stróżów. Warto podkreślić, że o mądrym i odpowiedzialnym pomaganiu, współpracy z biznesem i społecznej odpowiedzialności opowiadaliśmy nie tylko na stoisku, ale także na scenie – Monika Bajka, Prezes Stowarzyszenia, była panelistką debaty „Odpowiedzialność i etyka w biznesie”, o czym szerzej pisaliśmy tutaj.

TAURON Biegnij dla Aniołów

2021

Ponad 300 zawodników, w różnym wieku – najstarszy zawodnik miał 79 lat, a najmłodszy biegnący na swoich nogach – ledwie 7 – spotkało się w maju ubiegłego roku w sercu Katowic, by pobiec i wesprzeć potrzebujące dzieci. W tym roku spróbujemy pobić ten rekord – na wspólny Charytatywny Bieg z okazji Dnia Dziecka TAURON BIEGNIJ DLA ANIOŁÓW! w dobrej sprawie zapraszamy 5 czerwca. Zapisy na wydarzenie ruszą początkiem maja.

2022

Rekordy pobite! Najmłodszy uczestnik miał nieco ponad pół roku, a najstarsza uczestniczka 68 lat. Oboje pojawili się na mecie, a wraz z nimi prawie pół tysiąca biegaczy! W niedzielę 5 czerwca z okazji Dnia Dziecka w Parku Kościuszki w Katowicach odbyła się 3 edycja charytatywnego biegu TAURON Biegnij dla Aniołów połączonego z całodziennym Piknikiem Rodzinnym. Całkowity dochód ze sprzedaży wszystkich pakietów startowych przeznaczymy na wakacje oraz codzienną opiekę nad ponad 600 podopiecznymi Domu Aniołów Stróżów – dzieci z trudnych środowisk Śląska i Zagłębia – a także dziećmi, które pod skrzydła Aniołów trafiają z ogarniętej wojną Ukrainy.


Od dwóch lat TAURON jest głównym partnerem tego wydarzenia, co oznacza możliwość szeroko zakrojonej ekspozycji marki na materiałach promocyjnych, w przestrzeni publicznej, social mediach i mediach tradycyjnych.

TAURON i Anioły łączą siły dla klimatu

Najmłodsi podopieczni Domu Aniołów Stróżów – przedszkolaki w wieku od 2,5 do 6 lat – uwielbiają bawić się na zewnątrz Domu Aniołów Stróżów w Katowicach – Załężu. Niestety wyłożone kostką betonową podwórko jest jednak miejscem, w którym w upale takie maluchy nie są w stanie długo wytrzymać, a park – choć położony niedaleko – jest dla nich odległością nie do pokonania…

Dzięki przychylności władz Miasta Katowice, a także TAURON Polska Energia, tworzymy dla maluchów Anielski Ogród Klimatyczny, który stanie się dla nich bezpieczną, stymulującą, ekologiczną przestrzenią, również o znaczeniu terapeutycznym.

Na ten rok wspólnie z TAURON zaplanowaliśmy m.in. sadzenie i wysiewanie roślin, pielęgnowanie ogrodu, wykorzystanie elementów hortiterapii w pracy z podopiecznymi Stowarzyszenia czy wykorzystywanie ogrodu do zajęć uczących ekologicznego sposobu życia, wypracowywanie wśród podopiecznych ekologicznych nawyków.

TAURON będzie mieć także możliwość zaangażowania pracowników w ramach wolontariatu pracowniczego do prac ogrodowych razem z podopiecznymi.

Anielskie Lato z TAURONEM

Anielskie Lato to organizowana przez nas co roku inicjatywa skierowana do dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, niewyjeżdżających na letni wypoczynek poza miasto.

W ramach projektu przewidziane są codzienne zajęcia, animacje, warsztaty na podwórkach, placach zabaw czy boiskach. Z projektu korzysta w czasie wakacji ponad 200 dzieci!

TAURON po raz kolejny włącza się akcję jako partner, o czym będziemy informować w naszych kanałach komunikacji, a także w mediach. Anielskie Lato to dla naszego Partnera Głównego także okazja do zaangażowania pracowników do udziału w wydarzeniu na zasadach wolontariatu pracowniczego.

Pomagamy do kwadratu

W tym roku TAURON zorganizuje na rzecz Aniołów piątą, jubileuszową edycję akcji „Pomagamy do kwadratu” z zakresu wolontariatu pracowniczego.

Artykuły spożywcze, środki czystości, kosmetyki i artykuły chemiczne, zabawki, zimowe kurteczki, artykuły dydaktyczne… czyli wszystko, co niezbędne jest do codziennego funkcjonowania Domu Aniołów Stróżów. W tym roku pracownicy TAURON z całej Polski z pewnością pobiją kolejny rekord wielkości przekazanego wsparcia – przypomnijmy, że ostatnio było to aż 1,5 tony darów!

Tauronkowa Eko Przedszkolandia

Tauronkowa Eko Przedszkolandia jest programem skierowanym do najmłodszej grupy wiekowej podopiecznych Domu Aniołów Stróżów (przedszkolaków w wieku od 2 do 5 lat).

Dzięki wsparciu TAURON możemy świadczyć na rzecz dzieci bieżącą pomoc psychologiczną, pedagogiczną i edukacyjną przy pomocy zabawy. W ramach projektu realizujemy cotygodniowe zajęcia uwzględniające motyw Tauronka, energii, bezpieczeństwa, ekologii (w tym: „zadanie tygodnia” – praca plastyczna z Tauronkiem, udział każdego dziecka zostanie nagrodzony). Program realizujemy nieprzerwanie od kilku lat dzięki współpracy z TAURONEM, którego efekty prezentujemy w naszych kanałach komunikacji, z uwzględnieniem ekspozycji marki naszego Partnera.

Piknik rodzinny z TAURONEM

We wrześniu w Domu Aniołów Stróżów na katowickim Załężu planujemy organizację Pikniku – wydarzenia skupionego na spotkaniu rodzinnym i promowaniu wartości, jakimi są rodzina, relacje i więzi. Akcja skierowana jest do podopiecznych Stowarzyszenia wraz z rodzinami i lokalnej społeczności oraz pracowników TAURON wraz z rodzinami.

 

#BIZNESPOMAGA

Inicjatywa #BIZNESPOMAGA ma na celu docenienie firm, które mimo tak trudnej obecnej sytuacji rynkowej ciągle pomagają innym.

W przypadku współpracy z TAURON to cykl rozmów, wywiadów, informacji z partnerami Stowarzyszenia umieszczony na stronie www Stowarzyszenia oraz w mediach społecznościowych, w tym wywiady również z przedstawicielem Grupy TAURON.

Aktualności