RODO

Szanowni Państwo

od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów reprezentowany przez Zarząd Stowarzyszenia. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Andrzeja 12a, 40-061 Katowice,
  • telefonicznie: 32/251 75 33 lub osobiście w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:30
  • e-mail: anioly@anioly24.pl

2. Inspektor ochrony danych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych jest następujący:

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia, 2016 r. czyli dobrowolnie wyrażonej zgody, a także na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d.

4. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych

Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane zgodnie z zapisami w umowach na realizację zadań statutowych lub wynikających z przepisów prawa dotyczących kontroli projektów, a w niektórych przypadkach do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Ubezpieczyciel, Instytucje, z których zostały pozyskane środki na realizację projektów i osoby prowadzące szkolenia, zajęcia itp. w ramach realizacji projektów).

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem dokumentów wynikających z zapisów ustawowych.

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo do wycofania zgody (w wypadku wyrażenia zgody),
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (w wypadku wyrażenia zgody),

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej)

9. Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z nami (w tym elektronicznie) na dane wskazane, w pkt 1 powyżej.

10. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.