Sosnowiec

Klub Aktywności Dzieci i Młodzieży

Kierownik placówki: Natalia Kowalczyk, Sosnowiec – Juliusz, ul. Czołgistów 5, tel. 575 323 444, e-mail: nkowalczyk@anioly24.pl

Oferta placówki skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat. Organizujemy zajęcia edukacyjne, a także warsztaty wspierające rozwój oraz kształcące ważne kompetencje i umiejętności. Tutaj młodzi ludzie mogą także skorzystać z pomocy psychologicznej czy wsparcia socjalnego oraz zjeść ciepły posiłek. Nasi pedagodzy regularnie organizują wyjścia, wycieczki, rajdy, pikniki dla społeczności lokalnej i animacje środowiskowe dla dzieci, młodzieży i ich otoczenia.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie. W pozostałych godzinach prowadzimy współpracę z rodzinami, społecznością̨ lokalną, szkołami, ośrodkiem pomocy społecznej, przedsiębiorcami i wszystkimi, którzy mogą wesprzeć naszych podopiecznych w rozwoju.

Klub powstał we współpracy z Urzędem Miasta Sosnowiec w ramach projektu „Nasza świetlica – nasze okno na świat” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku, a obecnie placówka funkcjonuje dzięki wsparciu Urzędu Miasta Sosnowiec ramach programu profilaktyczno-wychowawczego „Bądźmy BLISKO – RAZEM osiągniemy wszystko”.