Statut

STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW“

po zmianach uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

„DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW’

z siedzibą w Katowicach

z dnia 18 maja 2018 roku.

 

TEKST JEDNOLITY STATUTU

Top