Statut

STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW“

po zmianach uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

„DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW’

z siedzibą w Katowicach z dnia 27 września 2021 roku.

TEKST JEDNOLITY STATUTU