Katowice Załęże

Anioły obecne są na Załężu od 1999 roku. Charakterystyczny budynek przy ul. Gliwickiej 148, niedaleko skrzyżowania z ul. Bocheńskiego, trudno przeoczyć. W tym miejscu prowadzimy 3 Świetlice Terapeutyczne dla dzieci w wieku: przedszkolnym, młodszym oraz starszym szkolnym, a także Socjoterapeutyczny Klub Młodzieżowy. Centrum Wspierania Rodzin działa przy ul. Gliwickiej 182. Na Załężu realizowana jest również Praca Uliczna. W świetlicach i klubach wspieramy dzieci i młodzież w wieku od 2,5 do 19 lat, które mają problemy rodzinne, problemy z nauką, kontrolowaniem emocji zwłaszcza gniewu, nawiązywaniem relacji z innymi dziećmi i dorosłymi.


Świetlica Terapeutyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym

Kierownik Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego: Barbara Frankowska, ul. Gliwicka 148, 40-857 Katowice Załęże,  tel./fax: 32 250 90 10, e-mail: bfrankowska@anioly24.pl

Opieką świetlicy objęte są dzieci od 2,5 do 5. roku życia. Pod nasze skrzydła trafiają maluchy, które najbardziej potrzebują wsparcia. W świetlicy zapewniamy opiekę, wychowanie, pomoc medyczną i socjalną oraz zajęcia terapeutyczne i specjalistyczne o charakterze korekcyjno‐kompensacyjnym. Jesteśmy swego rodzaju pomostem. A wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować najmłodszych do rozpoczęcia nauki w zerówce i w szkole oraz wyzwań, jakie przed nimi staną. To tutaj często uczymy je bawić się i współpracować w grupie, prawidłowo mówić, najmłodszym pomagamy ukończyć trening czystości, przekazujemy podstawowe informacje i wiedzę o świecie i życiu codziennym. Wychowawcy stale współpracują z rodzicami dzieci, dla których organizujemy spotkania i warsztaty, aby przekazać im jak najwięcej wiedzy na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Świetlica Terapeutyczna dla dzieci w wieku młodszym szkolnym

Kierownik Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego: Barbara Frankowska, ul. Gliwicka 148, 40-857 Katowice Załęże,  tel./fax: 32 250 90 10, e-mail: bfrankowska@anioly24.pl

Świetlica dla dzieci w wieku młodszym skierowana jest dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Od samego początku zwracamy uwagę na uczenia się samodzielności, rozwijanie ich pasji i zainteresowań. Ważne dla nas jest to, aby kończąc trzecią klasę szkoły podstawowej nasi podopieczni nie mieli zaległości związanych z pierwszym etapem edukacji, dlatego do nauki przykładamy dużo uwagi. Po tym, jak nasi podopieczni skończą 10 rok życia, praca z nimi kontynuowana jest w grupie starszej. W świetlicach pracujemy socjoterapeutycznie, ucząc różnych form komunikacji, konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów oraz poszerzając horyzonty młodych ludzi. Wszyscy mogą  mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość, dlatego ważne sprawy omawiane są wspólnie a każdy ma możliwość wypowiedzenia swojego zdania. Świetlice są dla naszych podopiecznych drugim domem, dlatego ważne dla nas jest, aby wszyscy czuli się w nich dobrze, bezpiecznie i mieli takie same szanse na rozwój. Świetlice są otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

Świetlica Terapeutyczna dla dzieci w wieku starszym szkolnym

Kierownik Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego: Barbara Frankowska, ul. Gliwicka 148, 40-857 Katowice Załęże,  tel./fax: 32 250 90 10, e-mail: bfrankowska@anioly24.pl

Świetlica dla dzieci w wieku młodszym skierowana jest dla dzieci w wieku od 10 do 14 lat. Od samego początku zwracamy uwagę na uczenia się samodzielności, rozwijanie ich pasji i zainteresowań. Ważne dla nas jest to, aby kończąc trzecią klasę szkoły podstawowej nasi podopieczni nie mieli zaległości związanych z pierwszym etapem edukacji, dlatego do nauki przykładamy dużo uwagi. Po tym, jak nasi podopieczni skończą 10 rok życia, praca z nimi kontynuowana jest w grupie starszej. W świetlicach pracujemy socjoterapeutycznie, ucząc różnych form komunikacji, konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów oraz poszerzając horyzonty młodych ludzi. Wszyscy mogą  mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość, dlatego ważne sprawy omawiane są wspólnie a każdy ma możliwość wypowiedzenia swojego zdania. Świetlice są dla naszych podopiecznych drugim domem, dlatego ważne dla nas jest, aby wszyscy czuli się w nich dobrze, bezpiecznie i mieli takie same szanse na rozwój. Świetlice są otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

Socjoterapeutyczny Klub Młodzieży

Kierownik Klubu: Magdalena Barteczko, ul. Gliwicka 148, 40-857 Katowice Załęże,  tel./fax: 32 250 90 10, e-mail: mbarteczko@anioly24.pl

Wspieramy młodzież w wieku 14-18 lat w zakończeniu z sukcesem procesu edukacji i nabyciu kwalifikacji zawodowych. W klubie dbamy o rozwój poczucia ich odpowiedzialności i samodzielności.  Wszystko po to, aby przygotować naszych podopiecznych do funkcjonowania we współczesnym świecie, gdzie nie brakuje różnego rodzaju zagrożeń. Dążymy do integracji młodych ludzi. Naszym celem jest nieustanne szukanie i rozwijanie potencjału każdego. W klubie prowadzimy pracę socjoterapeutyczną, terapię i wsparcie indywidualne w sytuacjach kryzysowych, oferujemy pomoc socjalną. Współpracujemy z całymi rodzinami i ze służbami społecznymi, aby jeszcze lepiej rozwiązywać problemy – także natury prawnej – jakie dotykają młodych ludzi. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

Placówka uliczna

Kierownik: Magdalena Musioł, ul. Gliwicka 148, 40-857 Katowice Załęże,  tel./fax: 32 250 90 10, oraz 501 897 837 e-mail: mmusiol@anioly24.pl

Ofertę Programu Ulicznego kierujemy do wszystkich chętnych dzieci i młodzieży, które chcą w sposób ciekawy i konstruktywny spędzać czas i rozwijać zainteresowania oraz potrzebują pomocy w swoich problemach, a które z różnych powodów nie mają takiego wsparcia. Placówka podwórkowa oferuje zajęcia dla ok. 400 dzieci i młodzieży rocznie.

Pedagodzy uliczni i wolontariusze prowadzą codziennie na ulicach, podwórkach, boiskach i placach Załęża dyżury uliczne, zajęcia, warsztaty i animacje. 

Centrum Wspierania Rodzin

Kierownik: Magdalena Szołtys, ul. Gliwicka 182, 40-857 Katowice Załęże,  tel. 731 900 261, e-mail: mszoltys@anioly24.pl

Rodzice to najważniejsze osoby w życiu dzieci, stąd też żeby pomoc dzieciom była skuteczna i trwała, w Stowarzyszeniu pracujemy z całymi rodzinami. W każdej świetlicy wychowawcy współpracują z rodzicami dzieci. Dodatkowo w Katowicach Załężu oraz Chorzowie Batorym Asystenci Indywidualni intensywnie pracują z rodzinami nad poprawą ich sytuacji życiowej – socjalnej, rodzinnej i zawodowej. Zapewniamy pomoc w sytuacjach kryzysowych, a także socjalną, psychologiczną, porady, konsultacje i coaching. Stawiamy również na aktywizację społeczną, zawodową i edukacyjną. Organizujemy warsztaty, spotkania z doradcą zawodowym, konsultacje z prawnikiem, pomagamy w podjęciu pracy i w kontaktach z pracodawcami. Duży nacisk kładziemy również na rozwój umiejętności i kompetencji rodzicielskich oraz rozwiązywanie problemów wychowawczych. Naszym celem jest nauka i wsparcie rodziców w pełnieniu przez nich ról rodzicielskich tak, by stali się oparciem dla swoich dzieci.