Poznaj Świat

Idea

To program, którego celem jest odkrywanie i poznawanie otaczającego świata – tego bliższego i dalszego – dające dzieciom szerszą perspektywę oraz doświadczenie pozwalające przełamywać bariery społeczne. Rozbudza ciekawość świata, daje szanse na kontakt z kulturą, sztuką czy przyrodą. Pobudza do aktywności fizycznej. Jest okazją do budowania relacji z ludźmi i społecznościami spoza swojego otoczenia. Uczy jak zachowywać się w miejscach publicznych, jak korzystać z oferty kulturalno‑sportowej, jak spędzać konstruktywnie czas. Budzi ciekawość motywującą do pracy nad sobą, edukacji i rozwoju.

Formy

W ramach programu organizujemy wyjazdy na obozy terapeutyczne i rozwojowe, wycieczki, rajdy, a także wyjścia do kina, teatru, sal zabaw, na wydarzenia sportowe i kulturalne, centrum nauki i wielu innych.