Dla firm

"Ludzie bowiem to anioły bez skrzydeł i to jest właśnie piękne, urodzić się bez skrzydeł i wyhodować je sobie"

- aby skrzydeł dla potrzebujących dzieci i ich rodzin dodać jak najwięcej potrzebujemy wsparcia od ludzi dobrej woli. Pomóc można nam na kilka sposobów. M. in. wpłacając darowiznę, zostając Mecenatem, organizując zbiórkę pieniędzy lub rzeczy, czy angażując się jako wolontariusz.

Aby zmieniać świat i realizować naszą misję współpracujemy z wieloma instytucjami publicznymi, mediami oraz biznesem. Małe i duże firmy mogą wspierać naszą działalność przekazując darowizny finansowe i rzeczowe lub realizować wraz z nami programy z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, tj. Program Liga Patronów, Mecenat i wiele innych. W ramach współpracy ze swojej strony proponujemy m.in. organizację programów wolontariatu pracowniczego, imprezy, aktywności lub warsztaty dla pracowników i ich dzieci, wspieramy programy outplacementowe, tworzymy z pracodawcami programy szkolenia zawodowego i wprowadzania na rynek pracy naszych podopiecznych oraz organizujemy wspólne działania,kampanie marketingowe oraz PR.

Zobacz przykład wieloletniej współpracy CSR z TAURON Polska Energia.

Liga Patronów DAS

Liga Patronów to elitarna biznesowa grupa kapitałowa współpracująca ze sobą na rzecz realizacji misji naszego Stowarzyszenia. Inicjatywa skupia w swoim gronie firmy o podobnej filozofii, czyli nastawione na społeczną odpowiedzialność oraz zainteresowane mądrą, długofalową pomocą opartą na inwestycji w dzieci i młodzież oraz rozwój organizacji.

Co proponujemy?

 • programy wolontariatu pracowniczego
 • działania promocyjne
 • eventy/imprezy/integracja dla pracowników i dzieci
 • akcje i projekty społeczne

Co firma może zyskać?

 • pozytywny wizerunek firmy społecznie odpowiedzialnej
 • networking w ramach elitarnej grupy Ligi Patronów
 • partnerstwo w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych
 • realny wpływ na poprawę sytuacji dzieci i młodzieży z trudnych środowisk
 • możliwość posługiwania się oficjalnym tytułem Patrona Domu Aniołów Stróżów
 • rozwój pracowników w ramach projektów społecznych oraz projektów wolontariatu pracowniczego

Udział w programie Liga Patronów daje możliwość skorzystania z ulg podatkowych od przekazanych darowizn.

Mecenat

Mecenat to bazująca na idei „adopcji serca” forma stałej pomocy dzieciom – podopiecznym wybranej przez Mecenasa placówki.

Wpłacając miesięcznie 750 zł Mecenas zapewnia dziecku kompleksową pomoc, edukację, opiekę, wypoczynek letni, pomoc medyczną i socjalną.

Dla konkretnego dziecka to szansa na stałość oraz przewidywalność wsparcia w jego rozwoju i zmianie. Dla Mecenasa – firmy lub osoby prywatnej – to możliwość bardziej spersonalizowanej, zindywidualizowanej pomocy.

Mecenas wie na co przeznaczane są jego darowizny, min. 1 raz/rok uczestniczy w spotkaniu Mecenasów z dziećmi oraz otrzymuje kartki świąteczne i wakacyjne od podopiecznych wspieranej przez Niego grupy.

Otrzymuje również Certyfikat przystąpienia do programu Mecenatu.

Darowizny pieniężne

Blisko 25 proc. naszego rocznego budżetu stanowi wkład własny sponsorów indywidualnych i firm. Za każdą wpłatę jesteśmy wdzięczny. Ci, którzy chcieliby nas wspomóc w taki sposób, prosimy o wpłatę środków na nasze konto:

ING Bank Śląski S.A.
36 1050 1214 1000 0022 4957 0207.
Kod BIC/SWIFT: INGBPLPW

Pomoc Rzeczowe i Usługi

Poprzez przekazanie produktów i usługi lub dzieląc się swoją wiedzą pomagasz nam przeznaczyć więcej pieniędzy na pomoc naszym podopiecznymi i przyczyniasz się do rozwoju Aniołów.Wśród rzeczy i usług, które na pewno okażą się pomocne są m.in. środki czystości i higieniczne, artykuły przemysłowe i dydaktyczne, leki, wydruk zaproszeń, materiałów promocyjnych związanych z kampanią 1 proc. oraz innymi akcjami organizowanymi przez Anioły, usługi i/lub materiały remontowe, pomoc w transporcie dzieci na wakacyjne wyjazdy wakacyjne i zajęcia dodatkowe i wiele innych. Lista potrzebnych nam produktów i usług jest bardzo szeroka, dlatego osoby, firmy i instytucje, które chciałyby nam pomóc prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem Stowarzyszenia tel. 32/2517 533 mail: anioły@anioly24.pl.

Zbiórki Pieniężne i Rzeczowe

Zbiórka pieniędzy lub rzeczy wśród pracowników to kolejna forma wsparcia działalności Aniołów. Wśród rzeczy, jakie potrzebujemy, są m.in. sprzęty domowe, wyposażenia wnętrz, artykuły biurowe, dydaktyczne, środków czystości, kosmetyki, artykuły spożywcze, czy leki. Dla nas to duże wsparcie, a dla firmy okazja do integracja pracowników wokół dobrej sprawy. Niezależnie od tego, w jakiej formie będziesz chciał nam pomóc, prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem stowarzyszenia pod nr tel. 32/2517 533 lub e-mail: anioły@anioly24.pl.

Sponsoring

Firmy zdają sobie sprawę, że sponsoring jest efektywny i pomaga promować firmę jako społecznie odpowiedzialną. I niejednokrotnie angażować konsumentów poprzez coś, co przynosi im radość – ich pasje i zainteresowania. To znacznie subtelniejsza droga budowania związku z klientem niż komunikaty reklamowe. Razem możemy zorganizować w ramach sponsoringu wydarzenie, akcję lub kampanię, które stworzą dobrą okazję do promocji firmy o jednocześnie wesprą nasze działania.

Event charytatywny

Coroczne świąteczne spotkanie pracowników, jubileusz, a może coroczna gala – organizując wydarzenie w Twojej firmie także możesz pomóc Aniołom. Na przykład poprzez organizację zbiórkę funduszy czy aukcji charytatywnej, z których dochód może trafić do naszego stowarzyszenia. Wśród licytowanych przedmiotów mogą znaleźć się także te stworzone przez naszych podopiecznych. Udział w Twojej imprezie firmowej to dla nas nie tylko możliwość zbiórki pieniędzy, ale przede wszystkim szansa na to, żeby o potrzebach naszych podopiecznych dowiedzieli się Twoi biznesowi partnerzy. Być może w przyszłości i inne firmy zechcą w podobny sposób wesprzeć nasze działania.

Produkt dedykowany tzw. Dobra Rzecz

To forma wsparcia, gdzie firma przekazuje określony procent zysku lub konkretnie zadeklarowaną kwotę z wybranego produktu lub usługi na wsparcie programów i placówek prowadzonych przez Dom Aniołów Stróżów.

Upominki

Specjalnie przygotowane upominki, ozdoby świąteczne, obrazy dla Twoich partnerów biznesowych czy pracowników. Każdy wyjątkowy i unikatowy, bo stworzony przez tych, do których kierujemy naszą pomoc.

Kartki świąteczne

Nasza propozycja dla firm to także przygotowanie kartek świątecznych lub okolicznościowych do wysyłki biznesowej z logo firmy i informacją o społecznym wsparciu. Przygotowany przez nas projekt graficzny wykorzystuje prace plastyczne podopiecznych Dom Aniołów Stróżów lub projekt lokalnych artystów.

Kalendarz

Kalendarz charytatywny naszego projektu z Twoim logotypem – decydując na jego zamówienie także wspierasz nasze działania.

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy polega na angażowaniu się pracowników firm w działalność na rzecz organizacji społecznych. Pracownicy-wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując posiadane umiejętności i zdolności, a jednocześnie rozwijając swoje talenty w innych dziedzinach. Firma wspiera ich w tych działaniach i w zależności od swej kultury organizacyjnej deleguje pracownika, jako wolontariusza w czasie pracy, przekazuje pomoc rzeczową, wsparcie logistyczne lub finansowe. Pod względem czasu trwania działania wolontariackie można podzielić na:

 • krótkoterminowe
 • długoterminowe

Pod względem rodzaju wolontariat możemy podzielić na:

 • kompetencyjny
 • akcyjny

Firmy idą niekiedy krok dalej: tworzą programy wolontariatu
pracowniczego, w ramach których pracownicy realizują projekty społeczne.

Payroll

To program składki pracowniczej, uważany za najskuteczniejszą formę pomocy – regularną i celowaną. Program umożliwia pracownikom – w porozumieniu z pracodawcą – wspieranie wartościowych inicjatyw dowolnymi, ale regularnie przekazywanymi kwotami. W ramach programu Payroll co miesiąc określona przez pracownika kwota, zwykle końcówka jego wynagrodzenia, potrącana jest przez pracodawcę i przekazywana na pomoc naszym podopiecznym. Bywa, że do każdej złotówki darowanej przez pracownika firma dokłada drugą, podwajając tym samym ogólną wartość udzielanej pomocy. To bardzo dobry i efektywny sposób na zwiększenie zaangażowania i dobroczynności pracowników oraz firmy, a także budowanie dobrych relacji firma – pracownicy opartych o realizację wspólnych celów i wartości. Udział w programie Payroll jest dobrowolny, oparty na złożonej przez pracownika deklaracji, którą może modyfikować lub w od której może w każdej chwili odstąpić. Program Payroll daje pracownikom możliwość skorzystania z ulg podatkowych od przekazanych darowizn.