01.03.2019

Od 1 marca 2019 roku „Dom Aniołów Stróżów” realizuje projekt „Lepsze jutro”. Dla kogo jest skierowany?

 • Mieszkasz, przebywasz, pracujesz lub uczysz się w Katowicach lub Chorzowie?
 • Jesteś rodzicem lub masz od 7 do 18 lat?
 • Doświadczasz trudności w relacjach z bliskimi?
 • Uważasz, że Twoi rówieśnicy lub opiekunowie Cię nie rozumieją?
 • Potrzebujesz wsparcia w wychowaniu dzieci?
 • Czujesz, że przerastają Cię Twoje problemy i nie wiesz, jak sobie z nimi poradzić?
 • Chcesz nauczyć się nowych kompetencji i umiejętności?
 • Chcesz kreatywnie spędzać czas wolny?

Jeżeli chociaż na część z tych pytań odpowiedziałeś TAK, to ta propozycja jest właśnie dla Ciebie!

Projekt „Lepsze jutro” Domu Aniołów Stróżów to szansa na realną zmianę dla całych rodzin. Skorzystaj z niej już dziś!

W ramach projektu działają dwie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej: Socjoterapeutyczny Klub Młodzieżowy w Katowicach-Załężu oraz placówka w formie pracy podwórkowej w Chorzowie-Batorym, a także Centrum Wspierania Rodzin, które świadczy usługi dla mieszkańców obu miast.

Biuro projektu LEPSZE JUTRO
ul. Andrzeja 12a, 40-061 Katowice
e-mail: efs@anioly24.pl, tel. 32 2517 533

Kierownik projektu: Monika Bajka,
Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW,
e-mail: mbajka@anioly24.pl  tel. +48 501 747 787

Kierownik biura projektu:  Aleksandra Szot,
e-mail: aszot@anioly24.pl

 

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich kwotą 1 122 653,98 zł. Okres realizacji od 1.03.2019 do 29.05.2021 roku.

Stowarzyszenie jako wnioskodawca, zachowa trwałość – gotowość do świadczenia usług społecznych przewidzianych w projekcie do 29.05.2023 roku.

Socjoterapeutyczny Klub Młodzieżowy Katowice - Załęże

Placówka wsparciem obejmuje 20 osób w wieku 12-18 lat. W tym miejscu odbywa się: 

 • codzienna pomoc w sprawach szkolnych, rówieśniczych i rodzinnych
 • pomoc psychologiczna i pedagogiczna
 • warsztaty informatyczne i nowoczesnych technologii (w tym m.in. nauka programowania oraz obsługi programów graficznych)
 • Akademia Językowa
 • Akademia Rozwoju stworzona wspólnie z młodzieżą i odpowiadająca na jej potrzeby
 • Warsztaty kulinarne uczące m.in.planowania zakupów, wybierania odpowiednich produktów i gotowania
 • mini pikniki, wyjścia edukacyjne/kulturalne/sportowe, rajdy integracyjno-edukacyjne, czy wycieczki edukacyjne
 • możliwość wzięcia udziału w działaniach wolontariackich


  Kontakt:

  Dom Aniołów Stróżów
  ul. Gliwicka 148, 40-857 Katowice-Załęże
  e-mail: zaleze.klub@anioly24.pl, tel.: 883 230 550, 503 812 395
  Kierownik Małgorzata Kramarz, e-mail: mkramarz@anioly24.pl

Placówka wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej w Chorzowie

Placówka wsparciem obejmuje 60 dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat (w szczególności z Chorzowa Batorego oraz okolic Rynku). W jej ramach realizowane są:

 • dyżury uliczne wykwalifikowanych pracowników (minimum 4 godzin zajęć dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych)
 • zajęcia animacyjno-kulturalne prowadzone we współpracy z MDK Chorzów Batory
 • rozwój kompetencji kluczowych (inicjatywności, przedsiębiorczości, porozumiewania się w języku obcym, kompetencji informatycznych, społecznych i obywatelskich)
 • warsztaty informatyczne i z zakresu nowoczesnych technologii
 • animacje uliczne i wspólne działania z otoczeniem na rzecz lokalnej społeczności
 • treningi piłki nożnej
 • bank warsztatów ulicznych „KREATYWNA ULICA”, czyli zajęcia sportowe, ruchowe, artystyczne itp. dostosowane do możliwości i potrzeb uczestników
 • wyjścia i wyjazdy edukacyjne oraz kulturalno-sportowe, a także rajdy socjoterapeutyczne

Kontakt:
Miejski Dom Kultury w Chorzowie Batorym,
ul. Stefana Batorego 6, 41-506 Chorzów Batory
e-mail: chorzow.ulica@anioly24.pl, tel:  tel. 501 897 837
Kierownik Agnieszka Hanusiak, e-mail: ahanusiak@anioly24.pl.

 

Centrum Wspierania Rodzin

W centrum na pomoc i wsparcie mogą liczyć rodzice dzieci uczestniczących w projekcie „Lepsze jutro” lub/i będących podopiecznymi stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów z terenu Katowic oraz Chorzowa. To m.in.:

 • poradnictwo specjalistyczne (konsultacje wychowawcze, spotkania terapeutyczne, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i mediacja) odbywające się w warunkach zaufania i bezpieczeństwa (w wyznaczonych miejscach oraz w domach uczestników projektu)
 •  warsztaty rozwojowe, komunikacyjne i zwiększające kompetencje związane z opieką, wychowaniem, zarządzaniem domem, dbaniem o zdrowie i profilaktyką
 •  możliwość skorzystania z rad specjalistów podczas dni otwartych
 • pomoc prawna
 • wyjścia i wycieczki integracyjne
 • pikniki rodzinne
 • możliwość udziału w Wyjazdowej Szkole Rodzica

Kontakt:

Katowice Załęże, ul. Gliwicka 182
Chorzów – Batory, ul. Stefana Batorego 6 (MDK Batory)

e-mail: poradniarodzinna@anioly24.pl, tel. 731 900 261

Kierownik Agnieszka Kubera, e-mail: akubera@anioly24.pl.

 

Aktualności

Kontakt

Kierownik projektu:
Monika Bajka, e-mail: mbajka75@gmail.com, tel. +48 501 747 787, tel/fax 32/2517 533

Koordynator projektu:
Aleksandra Szot, e-mail: aszot@anioly24.pl 

www.anioly24.pl

Biuro projektu:
Ul. Andrzeja 12a, 40-061 Katowice
Tel. 32 2517 533, e-mail: efs@anioly24.pl

Godziny pracy biura projektu:

Od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do godz. 16.30 (we wtorki od godz. 9.00 do godz. 17.00)

Kierownik Centrum Wspierania Rodzin
Agnieszka Kubera, e-mail: akubera@anioly24.pl.

e-mail: poradniarodzinna@anioly24.pl, tel. 731 900 261

Katowice Załęże, ul. Gliwicka 182,
Chorzów – Batory, ul. Stefana Batorego 6 (MDK Batory)

Kierownik Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego w Katowicach – Załężu
Małgorzata Kramarz, e-mail: mkramarz@anioly24.pl, tel. 883 230 550, 503812395

Dom Aniołów Stróżów
ul. Gliwicka 148, 40-857 Katowice-Załęże

e-mail: zaleze.klub@anioly24.pl, tel: +48 (32) 250-90-10

Kierownik Placówki Podwórkowej Chorzów – Batory:
Agnieszka Hanusiak, e-mail: ahanusiak@anioly24.pl.

Miejski Dom Kultury w Chorzowie Batorym,
ul. Stefana Batorego 6, 41-506 Chorzów Batory
e-mail: chorzow.ulica@anioly24.pl, tel: 501 897 837