W ramach rozwoju pasji i zainteresowań klubowicze wzięli udział w warsztatach teatralnych. Były to pierwsze zajęcia z cyklu, dlatego ich głównym celem było wzajemne poznanie i integracja. Ponadto, młodzież doskonaliła umiejętność współpracy i podejmowania działań w grupie. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Lepsze jutro”.