03.04.2019

Placówki Wsparcia Dziennego w Formie Pracy Podwórkowej w Chorzowie to miejsce, gdzie z potrzebującym wsparcia dziećmi i młodzieżą pracują Żaneta i Ola. Do ich zadań należy m.in. organizacja czasu wolnego dzieciaków z dzielnicy Batory oraz okolic Rynku, rozwój ich kompetencji, czy pomoc w  przełamywaniu barier.
Co daje im największą satysfakcję z pracy? Co uważają za najtrudniejsze? Jaki mają sposób nawiązywania relacji z młodymi ludźmi?

– Największą satysfakcję z pracy odczuwam, kiedy następuje zmiana zachowania podopiecznego, która wcześniej źle na niego wpływała a także obserwowanie w jaki sposób rozwijają się dzięki warsztatom – mówi Żaneta. – Dodatkową motywacją jest widok podopiecznego biorącego z chęcią udział w zajęciach, co  do których nie od razu jest przekonany. Doceniam moment, kiedy przełamuje swoją barierę do wykonywania pracy, na końcu cieszy widok wielkiego uśmiechu i zadowolenia z tego co udało mu się nauczyć lub stworzyć   – dodaje Ola.

Pytania o wyzwania w codziennych działaniach odpowiadają:  -Najtrudniejszym elementem pracy na pewno jest nauka dzieci zasad i stawianie im oczywistych granic, które muszą znać i stosować, by móc prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie – mówi Ola. –  Niekiedy jest to „przebicie się” przez szkodliwy wpływ grupy czy innych osób w jakiś sposób znaczących dla wychowanka, a który wiąże się z jego negatywnym zachowaniem – uzupełnia Żaneta.

Nasze wychowawczynie mają jednak swoje sposoby dotarcia do podopiecznych.

– Kiedy spotykam młodzież mówię, że nie jestem jakąś „starą kobitą” zaczepiającą młodych ludzi, tylko chcę im zaproponować fajną alternatywę na spędzenie wolnego czasu. Ogólnie zostawiamy dużo swobody potencjalnym podopiecznym. Każdy może przyjść na zajęcia i zobaczyć jak jest, sęk w tym, aby być pozytywnie nastawionym, bo z nami zawsze jest fajnie – śmieje się Żaneta. – Do tego otwartość, uśmiech i szczera chęć poznania nowego podopiecznego – uzupełnia Ola.

Placówki Wsparcia Dziennego w Formie Pracy Podwórkowej w Chorzowie wsparciem obejmuje ok.60 dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat (w szczególności z Chorzowa Batorego oraz okolic Rynku). W jej ramach wychowawcy prowadzą m.in. dyżury uliczne (przewidziano minimum 4 godzin zajęć dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych), zajęcia animacyjno-kulturalne we współpracy z MDK Chorzów Batory, a także organizują wyjścia i wyjazdy edukacyjne oraz kulturalno-sportowe, czy rajdy socjoterapeutyczne. Podczas spotkań z młodymi ludźmi specjaliści będą kłaść nacisk na rozwój ich kompetencji kluczowych (inicjatywności, przedsiębiorczości, porozumiewania się w języku obcym, kompetencji informatycznych, społecznych i obywatelskich), przeprowadzać warsztaty z zakresu nowoczesnych technologii. Planowane są także animacje uliczne i wspólne działania z otoczeniem na rzecz lokalnej społeczności, treningi piłki nożnej, czy stworzenie banku warsztatów ulicznych „Kreatywna ulica”, czyli zajęć sportowych, ruchowych, artystycznych itp. dostosowanych do możliwości i potrzeb uczestników.