30.04.2019

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w związku z realizacją projektu „LEPSZE JUTRO” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przesłania oferty na: dostawę sprzętów na potrzeby placówek utworzonych w ramach projektu „LEPSZE JUTRO”.
Więcej szczegółów pod adres anioly@anioly24.pl.

Z zapytaniem ofertowym można zapoznać się tutaj.

Formularz oferty dostępny jest tutaj.