26.03.2019

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w związku z realizacją projektu „LEPSZE JUTRO” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza  do przesłania oferty na, usługę superwizji.
Przedmiotem zamówienia jest usługa superwizji świadczona dla personelu merytorycznego projektu „Lepsze jutro”  w okresie jego realizacji tj. do 28. lutego 2021 roku. Usługi przeznaczone dla osób pracujących z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami. Założono 18 superwizji x 8h, tj. łącznie 144 godziny superwizji.

Zakres świadczonych usług:

  • konsultowanie pracy personelu
  • omawianie sytuacji problemowych
  • konsultowanie diagnoz, potrzeb oraz problemów uczestników projektu oraz planów pracy z nimi
  • przyglądanie się własnemu doświadczeniu w pracy, ewentualnym przeszkodom leżącym zarówno po stronie specjalistów/wychowawców, jak i uczestników
  • zapewnienie wysokiej jakości usług specjalistycznych, diagnostycznych oraz korekcyjnych, terapeutycznych aby podejmowane działania były jak najbardziej skuteczne.

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik do niniejszego Zapytania w terminie do dnia 02 kwietnia 2019 roku.

Ze szczegółami zapoznania ofertowego można zapoznać się tutaj.
Formularz oferty superwizji znajduje się tutaj.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem efs@anioly24.pl.