29.05.2021

Z radością przedstawiamy filmowe podsumowanie projektu „Lepsze Jutro”, dzięki któremu mogliśmy w Domu Aniołów Stróżów nieść pomoc dla 80 dzieci z wykluczonych społecznie środowiska Katowic i Chorzowa, w wieku od 7 do 18 roku życia, a także ich rodziców w ramach Centrum Wspierania Rodzin.

Zapewnialiśmy codzienne wsparcie w ramach placówki stacjonarnej oraz dyżurów i zajęć ulicznych. To ponad dwa lata opieki psychologicznej i pedagogicznej, pomocy w problemach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i organizacji zajęć rozwojowych, wyjść i wycieczek dla naszych podopiecznych. Dla rodzin prowadziliśmy poradnictwo specjalistyczne, warsztaty rozwojowe, komunikacyjne i wychowawcze, zapewnialiśmy pomoc prawną.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich kwotą 1 122 653,98 zł. Okres realizacji od 1.03.2019 do 29.05.2021 roku.