W ramach pracy z rodzinami w naszym Centrum Wspierania Rodzin odbyły się kolejne warsztaty ze specjalistą. Jest to cykl spotkań służący edukacji, wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami, jak również nauce radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami z dziećmi oraz zagrożeniami okresu dzieciństwa oraz dorastania. Wartościowy czas, w miejscu dla nas szczególnie ważnym. Dzięki działalności Centrum mamy możliwość wspierać całe rodziny. Te spotkania są niezwykle ważne.

Zajęcia odbyły się w lokalu Centrum Wspierania Rodzin na ul. Gliwickiej 182.
Warsztaty są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu „Lepsze jutro”.