01.04.2019

1 kwietnia Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów uruchomiło Placówkę wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej w Chorzowie. – Od samego początku wychodziliśmy „do” naszych podopiecznych. Praca uliczna to swego rodzaju DNA naszej działalności. Możliwość prowadzenia tej placówki w zinstytucjonalizowanej formie w Chorzowie – Batorym, to dla nas bardzo ważny moment, bo do tej pory tego typu działania w tym miejscu prowadziliśmy w ograniczonym stopniu – podkreśla Monika Bajka, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów. 
Uruchomienie placówki było możliwe dzięki realizacji projektu „Lepsze Jutro”. Aniołom na jego realizację udało się pozyskać dofinansowanie ze środków europejskich. 

Placówka wsparciem obejmie 60 dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat (w szczególności z Chorzowa Batorego oraz okolic Rynku). W ramach działań dwóch wychowawców ulicznych będzie prowadzić dyżury uliczne (przewidziano minimum 4 godzin zajęć dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych), zajęcia animacyjno-kulturalne we współpracy z MDK Chorzów Batory, a także organizować wyjścia i wyjazdy edukacyjne oraz kulturalno-sportowe, czy rajdy socjoterapeutyczne. Podczas spotkań z młodymi ludźmi specjaliści będą kłaść nacisk na rozwój ich kompetencji kluczowych (inicjatywności, przedsiębiorczości, porozumiewania się w języku obcym, kompetencji informatycznych, społecznych i obywatelskich), przeprowadzać warsztaty z zakresu nowoczesnych technologii. Planowane są także animacje uliczne i wspólne działania z otoczeniem na rzecz lokalnej społeczności, treningi piłki nożnej, czy stworzenie banku warsztatów ulicznych „Kreatywna ulica”, czyli zajęć sportowych, ruchowych, artystycznych itp. dostosowanych do możliwości i potrzeb uczestników. 

– W tym roku Dom Aniołów Stróżów będzie świętował 25-lecie działalności. Od samego początku wychodziliśmy „do” naszych podopiecznych. Praca uliczna to swego rodzaju DNA naszej działalności. Możliwość prowadzenia tej placówki w zinstytucjonalizowanej formie w Chorzowie – Batorym, to dla nas bardzo ważny moment, bo do tej pory tego typu działania w tym miejscu prowadziliśmy w ograniczonym stopniu – podkreśla Monika Bajka, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów. 

W ramach projektu „Lepsze Jutro” oprócz Placówki wsparcia dziennego w formie Pracy Podwórkowej w Chorzowie działa także Centrum Wspierania Rodzin. W najbliższych tygodniach rozpocznie też działalność Socjoterapeutyczny Klub Młodzieżowy w Katowicach – Załężu.

– Nasze działania, które będą realizowane przez najbliższe dwa lata, skierowane są do osób w wieku od 7 do 18 lat i rodziców, którzy mieszkają, przebywają, pracują, czy uczą się w Katowicach lub Chorzowie. Na wsparcie mogą liczyć osoby doświadczające trudności w  relacjach z bliskimi, nie umiejące poradzić sobie z problemami, ale jednocześnie mające motywację do zmiany swojej obecnej sytuacji i nauki nowych kompetencji oraz umiejętności  – mówi Monika Bajka. – Żeby była pomoc była skuteczna to musi być kierowana do jak  najszerszego grona odbiorców, a więc nie tylko bezpośrednio do dzieci i młodzieży, ale także ich bliskich. Projekt „Lepsze jutro” daje taką szansę – podkreśla prezes Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów.

Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć tutaj. 

Więcej szczegółów o projekcie „Lepsze jutro” można znaleźć na stronie anioly24.pl/lepsze-jutro/.