22.03.2019

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w związku z realizacją projektu „LEPSZE JUTRO”  zaprasza  do przesłania oferty na: wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń na potrzeby klubu młodzieżowego i adaptacji łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Pomieszczenia znajdują się w Katowicach, przy ulicy Gliwickiej 148.

Projekt „LEPSZE JUTRO” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z wszystkimi szczegółami można zapoznać się w załączonych materiałach, które można znaleźć poniżej:

Zał. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się tutaj.
Zał. 2. Projekt adaptacji  znajduje się tutaj.
Zał. 3. Formularz oferty znajduje się tutaj.

Więcej o projekcie „Lepsze Jutro” z zakładce. Kliknij w link.  

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem efs@anioly24.pl.