19.09.2019

Obchodzące 25-lecie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w połowie września świętowało 20-lecie działalności w katowickiej dzielnicy Załęże. Urodziny były wyjątkowe, bo zbiegły się z uroczystym otwarciem odnowionego podwórka i nowej placówki wsparcia dziennego Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego.
Historia Domu Aniołów Stróżów w dzielnicy Załęże rozpoczęła się w 1999 roku od uruchomienia Punktu Pracowników Ulicznych.

– Praca uliczna to nasza specjalność. Swego rodzaju DNA Domu Aniołów Stróżów, dlatego to właśnie od niej rozpoczęliśmy nasze działania w tej ,kolejne po Centrum, części Katowic. Dziś w ramach Pracy Ulicznej oferujemy dla naszych podopiecznych szereg działań, które uczą ich jak w sposób konstruktywny i bezpieczny spędzać wolny czas. Nam natomiast pozwala to lepiej poznać miejsca i społeczność wśród której pracujemy, zacieśnić więzi, a przez to kierować jeszcze bardziej adekwatną pomoc dostosowaną do okoliczności – mówi Monika Bajka, prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów.

W 2004 Anioły uruchomiły na Załężu Ognisko Wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jednocześnie organizacja przeniosła się do nowego budynku przy ul. Gliwickiej 148, gdzie obecna jest do dziś. Charakterystyczny budynek przy skrzyżowaniu z ul. Bocheńskiego trudno przeoczyć. W międzyczasie w tym miejscu zaczynają działać 2 Świetlice Terapeutyczne dla dzieci w wieku młodszym i starszym szkolnym , a także uruchomiony kilka lat później Socjoterapeutyczny Klub Młodzieżowy i Poradnia Rodzinna. Realizowane są także zadania w ramach wspomnianej Pracy Ulicznej. W ten sposób rozpoczyna się budowa lokalnego systemu wsparcia opartego na pracy systemowej.

Urodzinowe świętowanie, które odbyło się 13 września, zbiegło się z otwarciem odnowionego podwórka i otwarciem nowej pełnoprawnej placówki wsparcia dziennego Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego. Pierwsza z inicjatyw została sfinansowana ze środków „Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030”, a także dzięki wsparciu: Miasta Katowice, KZGM, Leroy Merlin, architekt Anny Olkis i firmy Architektura DOBRA PRZESTRZEŃ. Uruchomienie Klubu było możliwe dzięki realizacji projektu LEPSZE JUTRO dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i przy wsparciu: Wydziału EFS Urządu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,  Fundacji C&A, COBU Design, „Jochymczyk. Projekt” oraz Tomasza Sidełko.

Podczas uroczystości swoją obecnością i ciepłymi słowami zaszczycili nas Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz Skiba,  Prewodniczący rady Miasta Pan Maciej Biskupski, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Pani Ewa Klekot, przedstawiciele firm i fundacji wspierających nasze inicjatywy, przedstawiciele środowiska lokalnego, służb społecznych i sądu, trenerzy, wolontariusze i co oczywiste podopieczni Stowarzyszenia.

 – Dziękujemy każdemu, kto dołożył i dokłada swoją cegiełkę do codziennie realizowanej przez nas misji w Załężu. Niezmiernie cieszymy się z dwóch zrealizowanych inicjatyw. Młodzież z Katowic może korzystać z kolejnej placówki wsparcia dziennego. Dodatkowo mogliśmy stworzyć nową, bezpieczniejszą i przyjaźniejszą przestrzeń zarówno wewnątrz naszego Domu, jak i na zewnątrz, która dostosowana jest do potrzeb młodszych i starszych – mówi Monika Bajka.