W Centrum Wspierania Rodzin na ul. Gliwickiej 182 uczestnicy Projektu „Lepsze jutro” mogą skorzystać z konsultacji prawnych. Czesto nasi podopieczni borykają się z różnymi problemami prawnymi, nie rozumieją prawnej terminologii, potrzebują wsparcia w zredagowaniu odpowiedzi do Sądu lub przygotowaniu sie do rozprawy. I z tymi wszystkimi sprawami mogą przyjść na spotkanie z naszą panią prawnik i otrzymać pomoc.
Spotkania z prawnikiem są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.