23.10.2020

Wspieramy rodziców

W ramach pracy z rodzinami w naszym Centrum Wspierania Rodzin odbyły się kolejne warsztaty ze specjalistą. Jest to cykl spotkań służący edukacji, wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami, jak również nauce radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami z dziećmi oraz zagrożeniami okresu dzieciństwa oraz dorastania.

Zajęcia odbyły się 15.10 w lokalu Centrum Wspierania Rodzin na ul. Gliwickiej 182.
Warsztaty są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu „Lepsze jutro”