01.07.2021

Dom Aniołów Stróżów w terminie 1 lipca – 31 grudnia 2021 roku prowadzi projekt placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej zapewniającej 30 miejsc dla dzieci i młodzieży z wykluczonych społecznie środowisk na terenie Chorzowa. Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego „Zapewnienie, w ramach placówek wsparcia dziennego, pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzinom z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą, w szczególności z problemem alkoholowym” i finansowany ze środków finansowych z Miasta Chorzów.

Realizowany program dedykowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Jego celem jest zapewnienie codziennej opieki dla potrzebujących dzieci oraz ich rodzin charakteryzujących się zaburzeniami w obrębie funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

W ramach projektu realizować będziemy codzienne zajęcia w placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej – na placach, podwórkach, placach zabaw Chorzowa – Batorego mające na celu zapewnienie pomocy i wsparcia dla podopiecznych w wielu obszarach życia:

 • działania animacyjne, socjoterapeutyczne, profilaktyczne, edukacyjne,
 • dyżury uliczne,
 • działania animacyjne „Graj z Aniołami”,
 • zajęcia edukacyjno-reedukacyjne „Nauka pod chmurką”,
 • zajęcia socjoterapeutyczne „Myślę – akceptuję – dobrze się czuję”.
 • zajęcia profilaktyczne,
 • mini festyny dla podopiecznych „Anielski Festyn”,
 • zajęcia w wakacje,
 • wolontariat w placówce,
 • wycieczki i wyjścia edukacyjne „Wędruj – wypoczywaj – zwiedzaj”,
 • kontakty z lokalnym systemem wsparcia,
 • kontakty z otoczeniem podopiecznych,
 • warsztaty taneczne,
 • warsztaty sportowe.

Aktualności

Partnerzy

https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2021/07/Miasto-Chorzow-logo.png