02.01.2023

Dom Aniołów Stróżów w terminie od 2 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. realizować będzie zadanie publiczne pt. „Zapewnienie, w ramach placówki wsparcia dziennego, pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzinom z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą, w szczególności z problemem alkoholowym”, współfinansowane ze środków Miasta Chorzów.

Celem zadania jest zapewnienie pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom w ramach prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej w Chorzowie. Placówka zapewnia 30 miejsc dla dzieci i młodzieży z wykluczonych społecznie środowisk na terenie Chorzowa i realizuje swe działania poprzez codzienne zajęcia na boiskach, ulicach, podwórkach, placach zabaw Chorzowa – Batorego.

Bezpośrednim rezultatem zadania będzie zapewnienie kontynuacji wsparcia dzieci i młodzieży oraz ich rodzinom, którym była udzielana pomoc w ramach prowadzonej Placówki oraz nabór nowych podopiecznych potrzebujących tego rodzaju działań.

Zaplanowane działania:

  • dyżury uliczne,
  • działania animacyjne „Graczki na Placu”,
  • zajęcia profilaktyczne „Spójrz inaczej – bądź bezpieczny”,
  • zajęcia socjoterapeutyczne „Góra uczuć”
  • zajęcia edukacyjno-reedukacyjne „Sówka Mądra Główka” i „Wyzwanie – zadanie”,
  • zajęcia integracyjne „Ja w grupie”,
  • zajęcia w ferie i wakacje,
  • wolontariat w placówce,
  • kontakty z lokalnym systemem wsparcia,
  • kontakty z otoczeniem podopiecznych.

Aktualności

Partnerzy

https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2021/07/Miasto-Chorzow-logo.png

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów
ul. Andrzeja 12a
40-061 Katowice

tel./fax: 32 251 75 33
kom.: 515 297 458
e-mail: anioly@anioly24.pl