01.07.2021

Dom Aniołów Stróżów w terminie 1 stycznia – 31 grudnia 2022 roku prowadzi projekt placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej zapewniającej 30 miejsc dla dzieci i młodzieży z wykluczonych społecznie środowisk na terenie Chorzowa. Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego „Zapewnienie, w ramach placówki wsparcia dziennego, pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzinom z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą, w szczególności z problemem alkoholowym” i współfinansowany ze środków Miasta Chorzów.

Realizowany program dedykowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Jego celem jest zapewnienie codziennej opieki dla potrzebujących dzieci oraz ich rodzin charakteryzujących się zaburzeniami w obrębie funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

W ramach projektu realizować będziemy codzienne zajęcia w placówce wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej – na boiskach, ulicach, podwórkach, placach zabaw Chorzowa – Batorego, mające na celu zapewnienie pomocy i wsparcia dla podopiecznych w wielu obszarach życia:

 • dyżury uliczne,
 • działania animacyjne „Graj z Aniołami”,
 • zajęcia edukacyjno-reedukacyjne „Nauka pod chmurką”, „Inwestuję w siebie”,
 • zajęcia socjoterapeutyczne „Myślę – akceptuję – dobrze się czuję”.
 • zajęcia profilaktyczne „Mówię NIE bo wiem dlaczego to złe”,
 • zajęcia w ferie i wakacje,
 • wolontariat w placówce,
 • kontakty z lokalnym systemem wsparcia,
 • kontakty z otoczeniem podopiecznych,
 • warsztaty taneczne,
 • warsztaty sportowe.

Aktualności

Partnerzy

https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2021/07/Miasto-Chorzow-logo.png