26.10.2023

Dyżury uliczne i podwórkowe prowadzimy w Aniołach od 30 lat. To dzięki obecności na placach, boiskach, podwórkach docieramy do dzieci i młodzieży, które potrzebują wsparcia, a często pozostają niezauważone. Otwieramy bramy starych kamienic i wychodzimy naprzeciw tym, którzy sami prawdopodobnie nigdy nie zwróciliby się po pomoc 🥺.

W Chorzowie w ramach Placówek Podwórkowych najwięcej zajęć i animacji odbywa się na Biadaczu oraz na boisku przy ul. Hutniczej. Przez kilka godzin w tygodniu proponujemy dzieciom gry i zabawy, które pokazują, że można spędzać wolny czas w konstruktywny sposób, zachęcamy do ruchu i budowania relacji, ale również zwiększamy poczucie bezpieczeństwa dzięki obecności Aniołów w środowisku lokalnym.


Dyżury uliczne i zajęcia animacyjne realizowane są w ramach zadania publicznego „Zapewnienie w ramach placówki wsparcia dziennego, pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzinom z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą, w szczególności z problemem alkoholowym”, które jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Miasta Chorzów. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.