23.01.2024

Dzięki finansowaniu otrzymanemu z Miasta Chorzów mogliśmy w 2023 roku zapewnić opiekę 76 podopiecznym Placówki wsparcia dziennego w formie Pracy Podwórkowej w Chorzowie. Projekt obecnie kontynuujemy.

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące zadania:

  • Dyżury uliczne – łącznie: 242 dyżurów,
  • Działania animacyjne ,,Graczki na Placu” – łącznie: 167 godzin działań animacyjnych,
  • Zajęcia profilaktyczne „Spójrz inaczej, bądź bezpieczny” – łącznie: 91 godzin zajęć,
  • Zajęcia socjoterapeutyczne „Góra uczuć” – łącznie: 135,5 godzin zajęć,
  • Zajęcia edukacyjno – reedukacyjne „Sówka mądra główka” – łącznie: 365,5 godzin zajęć,
  • Zajęcia edukacyjno – reedukacyjne ,,Wyzwanie zadanie” – łącznie: 33 godzin zajęć,
  • Zajęcia integracyjne „Ja w grupie” – łącznie: 108,5 godzin zajęć.

Ponadto kontynuowaliśmy zajęcia i warsztaty w ramach Anielskiej Akademii Talentów – łącznie 115 godzin zajęć – pozwalające dzieciom rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także warsztaty taneczne, programowania i wspomagające naukę czytania.

Osiągnęliśmy założone w zadaniu cele mogąc wspierać rodziny w procesie opieki i wychowania dzieci oraz młodzieży, w szczególności rodzin z zaburzoną funkcją opiekuńczo – wychowawczą, w tym z problemem alkoholowym i przemocą w rodzinie. Nasi pedagodzy wypracowali pozytywne relacje pomiędzy rodzinami a lokalnymi służbami i systemem wsparcia. Działania pedagogów z rodzinami w liczbach:

  • 90 kontaktów z lokalnym systemem wsparcia,
  • 417 spotkań z rodzinami naszych podopiecznych.

W ramach spotkań z rodzinami poruszana była kwestia profilaktyki, co miało na celu zwiększenie wiedzy i świadomości rodziców w zakresie uzależnień, współuzależnień, a także zachowań ryzykownych. W ramach projektu przeprowadziliśmy 91 godzin zajęć profilaktycznych, których celem była edukacja i zapobieganie zachowaniom ryzykownym związanych ze spożywaniem alkoholu czy też innych substancji psychoaktywnych.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.