09.01.2023

Z radością przekazujemy, że dzięki wsparciu finansowym otrzymanym od Miasta Chorzowa w ramach zadania publicznego, nieprzerwanie i każdego niesiemy pomoc dzieciom z wykluczonych społecznie środowisk w Domu Aniołów Stróżów w Chorzowie – Batorym w placówce wsparcia dziennego w formie podwórkowej.

W terminie od 2 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. realizować będziemy zadanie publiczne pt. „Zapewnienie, w ramach placówki wsparcia dziennego, pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzinom z zaburzoną funkcją opiekuńczo-wychowawczą, w szczególności z problemem alkoholowym”, współfinansowane ze środków Miasta Chorzów.

Celem projektu jest zapewnienie pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom w ramach prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej w Chorzowie.

Zaplanowane działania:

  • dyżury uliczne,
  • działania animacyjne „Graczki na Placu”,
  • zajęcia profilaktyczne „Spójrz inaczej – bądź bezpieczny”,
  • zajęcia socjoterapeutyczne „Góra uczuć”
  • zajęcia edukacyjno-reedukacyjne „Sówka Mądra Główka” i „Wyzwanie – zadanie”,
  • zajęcia integracyjne „Ja w grupie”,
  • zajęcia w ferie i wakacje,
  • wolontariat w placówce,
  • kontakty z lokalnym systemem wsparcia,
  • kontakty z otoczeniem podopiecznych.

Placówka zapewnia 30 miejsc dla dzieci i młodzieży z wykluczonych społecznie środowisk na terenie Chorzowa i realizuje swe działania poprzez codzienne zajęcia na boiskach, ulicach, podwórkach, placach zabaw Chorzowa – Batorego. Bezpośrednim rezultatem zadania będzie zapewnienie kontynuacji wsparcia dzieci i młodzieży oraz ich rodzinom, którym była udzielana pomoc w ramach prowadzonej Placówki oraz nabór nowych podopiecznych potrzebujących tego rodzaju działań.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.