02.04.2023

Z okazji dnia świadomości o autyzmie, dziś w Domu Aniołów Stróżów z Placówki Podwórkowej w Chorzowie – Batorym dowiedziały się, czym dokładnie są zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Autyzm to neurologiczne zaburzenie rozwoju, które wpływa na sposób, w jaki jednostka komunikuje się z innymi ludźmi, myśli i działa. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu co roku przypada na 2 kwietnia i został ustanowiony w 2008 roku. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie.

Nie mogło zabraknąć warsztatów socjoterapeutycznych nakierowanych na uświadomienie naszych podopiecznych, czym jest autyzm, jakimi cechami czy zachowaniami się charakteryzuje, kogo może dotknąć. Tłumaczyliśmy dzieciom, osoby dotknięte autyzmem mają trudności w rozumieniu społecznych sygnałów i norm, co prowadzi do trudności w interakcjach społecznych, mogą mieć także trudności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, jak również w zachowaniach i zainteresowaniach.

W ramach warsztatów poznawaliśmy z dziećmi specyfikę funkcjonowania takich osób oraz czym są i jak mogą wyglądać zaburzenia sensoryczne. Uczyliśmy się przez doświadczenia, ale też prace plastyczne.

Chociaż autyzm jest uważany za zaburzenie, to osoby z autyzmem mają wiele zdolności i talentów, w tym często wysokie zdolności poznawcze i matematyczne. Wiele osób z autyzmem korzysta z terapii behawioralnej, terapii mowy i terapii sensorycznej, aby pomóc w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z ich zaburzenia.

Zobacz zdjęcia z tych wyjątkowych zajęć.

Warsztaty współfinansowane są z budżetu Miasta Chorzów.