01.06.2021

Dom Aniołów Stróżów w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2021 roku realizuje projekt „Wspólny czas z Aniołami”, finansowany ze środków pozyskanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki społecznej.

Projekt skierowany jest do młodzieży – podopiecznych Domu Aniołów Stróżów w wieku od 15 do 29 lat – pochodzących z wykluczonych społecznie środowisk, z różnych przyczyn zagrożonych marginalizacją społeczną. Działania merytoryczne w ramach projektu będziemy realizować w Socjoterapeutycznym Klubie Młodzieżowym w Domu Aniołów Stróżów w Katowicach – Załężu, a także w środowisku naszych podopiecznych, czyli w szkole, na podwórkach, ulicach.

Działania prowadzone w ramach projektu:

  • Organizacja administracyjna działań,
  • Rekrutacja uczestników oraz organizacja merytoryczna działań,
  • Bank spotkań z ciekawymi osobami,
  • Poradnictwo indywidualne dla młodzieży,
  • Program profilaktyczny „Anielska Akademia Talentów”,
  • Program edukacyjny „Puć jadymy do…”,
  • Młodzi wolontariusze
  • Program ekologiczny ogród,
  • Zakup materiałów do prowadzenia działań, warsztatów, zajęć wolontariatu młodzieży oraz zakupu przedmiotów i środków niezbędnych do udziału uczestników w zadaniach projektowych w warunkach pandemii koronawirusa,
  • Wyżywienie i poczęstunek podczas warsztatów i spotkań, wolontariatu młodzieży.

„Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” realizowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Aktualności

Partnerzy

https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2021/06/logo_MRiPS_jpg.jpg

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów
ul. Andrzeja 12a
40-061 Katowice

tel./fax: 32 251 75 33
kom.: 515 297 458
e-mail: anioly@anioly24.pl