Wyjścia do miejsc rozrywki – takich jak JumpCity – organizowane dzięki dotacjom oraz zaangażowaniu przyjaciół Aniołów to dla podopiecznych naszego Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego nauka i doświadczenie swobodnej zabawy i radości płynącej z ruchu. To szczególnie ważne dla nastolatków, którym często w tym wieku trudno jest podjąć jakąś aktywność, nie wierzą w siebie, mają szereg kompleksów. Skakanie do góry pozwoliło na oderwanie się – dosłownie i w przenośni – od ziemi, problemów, zwątpień. Więcej o tym wspaniałym wydarzeniu piszemy tutaj.

Zajęcia zorganizowane były w ramach projektu „Wspólny czas z Aniołami” realizowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”.