Młodzież z Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego – uczestnicy projektu „Wspólny czas z Aniołami” – włączają się w swoje pierwsze akcje w ramach wolontariatu. Tym razem inicjatywa skupiała się wokół prac w ogrodzie – koszenia, sadzenia i pielęgnacji roślin.

Zajęcia zorganizowane były w ramach projektu „Wspólny czas z Aniołami” realizowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”.