We wrześniu w ramach programu „Puć jadymy do…” nasza młodzież z Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego w Katowicach – Załężu wybrała się na wycieczkę edukacyjną do Krakowa. Więcej o tym wydarzeniu piszemy tutaj.

Wycieczka została zorganizowana w ramach projektu „Wspólny czas z Aniołami” realizowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”.