30.07.2021

Jednym z ważnych i bardzo ciekawych elementów projektu dla młodzieży „Wspólny czas z Aniołami” realizowanym dzięki dotacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej są wyjścia kulturalno-sportowe – poszerzające wiedzę o świecie, pozwalające poznać inne miejsca, perspektywy, ludzi. W czasie wakacji poznaliśmy wiele takich nowych miejsc 🙂

Jedno z nich – bardzo ważne, uwrażliwiające podopiecznych naszego Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego na perspektywę i codzienność, w jakiej żyją osoby niewidome – to wyjście do WAŻNEGO MIEJSCA. Młodzi mogli doświadczyć sposobu funkcjonowania osób niewidomych, odkryć poznawanie rzeczywistości wszystkimi zmysłami za wyjątkiem wzroku i pobudzić w sobie empatię do osób niewidomych. Jak rzadko pamiętamy o tym, jaką wartością jest pełne zdrowie i dobre funkcjonowanie wszystkich naszych zmysłów. Dało do myślenia…  Zobacz galerię zdjęć.

Ale wyjścia to też czas zabawy, przełamywania swoich oporów, lęków, kompleksów. To nauka i doświadczenie swobodnej zabawy i radości płynącej z ruchu. To szczególnie ważne dla nastolatków, którym często w tym wieku trudno jest podjąć jakąś aktywność, nie wierzą w siebie, mają szereg kompleksów. Świetną okazją do przełamania tych oporów i barier było wspólne wyjście do JumpCity. Oderwanie się – dosłownie i w przenośni – od ziemi, problemów, zwątpień. Była moc! W naszym podejściu do pracy z młodzieżą bardzo ważne jest też to, że uczymy ich samodzielności i tego, by coraz lepiej radzili sobie sami w otaczającym ich świecie. Stąd też uczestnicy projektu sami zaplanowali wszystko od początku do końca. Wybrali miejsca oraz przygotowali się do niego: zrobili rezerwację i kosztorys, sprawdzili dojazdy. A foto wspomnienie z tego wyjazdu mamy tutaj.

Wierzymy, że to buduje ich kapitał na całe dorosłe życie!

Zajęcia zorganizowane były w ramach projektu „Wspólny czas z Aniołami” realizowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”.