W lipcu nasza Aniołowa młodzież z Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego miała okazję odwiedzić Ważne Miejsce, uwrażliwiające na perspektywę i codzienność, w jakiej żyją osoby niewidome. Młodzi doświadczyli, w jaki sposób funkcjonują osoby niewidome, odkrywając jednocześnie rzeczywistość wszystkimi zmysłami – poza wzrokiem. Więcej o tych niezwykłych odwiedzinach piszemy tutaj.

Zajęcia zorganizowane były w ramach projektu „Wspólny czas z Aniołami” realizowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”.