01.06.2021

Dzięki wsparciu otrzymanym od Ministerstwem Rodziny i Polityki społecznej realizujemy od czerwca 2021 roku projekt na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu podopiecznych Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego w Domu Aniołów Stróżów w Katowicach – Załężu.

Projekt skierowany jest do młodzieży z wykluczonych społecznie środowisk bądź takich, które zagrożone są marginalizacją społeczną. W ramach działań będziemy między innymi poszukiwać i rozwijać talenty oraz pasje naszych podopiecznych, prowadzić programy edukacyjne, spotkania z ciekawymi, inspirującymi osobami.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.