01.03.2021

Na wiosnę rozpoczęliśmy realizację projektu „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób – prowadzenie poradnictwa specjalistycznego”, który prowadzimy w naszym Centrum Wspierania Rodzin w Katowicach – Załężu przy ul. Gliwickiej 182.

Projekt skierowany jest do osób mieszkających w Katowicach:

  • Rodziców dzieci, które znajdują się pod stałą, codzienną opieką Domu Aniołów Stróżów,
  • Dorosłych absolwentów Domu Aniołów Stróżów, którzy nie posiadają jeszcze dzieci,
  • Osób dorosłych będących w kryzysie,
  • Osób dorosłych posiadających małe dzieci.

Działania prowadzone w ramach projektu:

  • Indywidualne spotkania – mające na celu diagnozę indywidualnych potrzeb oraz pozwalające na stworzenie planu pracy uwzględniającego potrzeby danego uczestnika,
  • „Warsztatowe spotkania” – warsztaty grupowe i indywidualne podnoszące kompetencje społeczne, rodzicielskie i osobiste,
  • Wyjścia integracyjne – „Wyjdź, zobacz, przekonaj się”, które mają na celu integrację uczestników projektu, ich rodzin oraz naukę konstruktywnego spędzania czasu wolnego,
  • Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz uczestników projektu: współpraca ze służbami społecznymi, kadrą Domu Aniołów Stróżów, instytucjami pomocowymi oraz innymi osobami zaangażowanymi w pomoc uczestnikom projektu,
  • Rekrutacja uczestników projektu,
  • Poradnictwo prawne „Na Ty z przepisami”.

Projekt realizowany jest w terminie od 1 marca 2022 do 30 listopada 2022 dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze środków Miasta Katowice.

Aktualności

Partnerzy

https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2021/06/Katowice-Logo-pion-kolor.jpg