19.04.2022

W przygotowania do Wielkanocy w Domu Aniołów Stróżów chętnie włączają się nasi podopieczni. W kwietniu w ramach projektu „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób – prowadzenie poradnictwa specjalistycznego”, odbyły się warsztaty z zakresu współpracy dziecka z rodzicem. Rodzice wspólnie z dziećmi wykonywali świąteczne dekoracje.

Zobacz zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia.