13.05.2021

Warsztaty współpracy dziecka z rodzicem to wspólne chwile dzieci z ich rodzicami!

Jest to przede wszystkim czas spędzony na wspólnym działaniu, ale także odkrywaniu własnych talentów i radości z bycia razem. Oprócz warsztatów współpracy dziecka z rodzicem, odbywają się również spotkania warsztatowe dla rodziców stanowiące cenną wymianę doświadczeń, a także poszerzające wiedzę i kompetencje rodziców z zakresu wychowania dzieci.

Realizacja warsztatów była możliwa w ramach projektu „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób – prowadzenie poradnictwa specjalistycznego”.