06.08.2021

Wyjścia integracyjne z rodzinami to niesamowity czas spędzony w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze!

Wyjścia mają charakter integracyjny, tak aby zarówno dzieci jak i rodzice mieli chwilę wytchnienia, spędzili razem czas i odpoczęli. W trakcie wyjść uczestnicy ci młodsi jak i starsi mają możliwość wspólnej rozmowy, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim konstruktywnego spędzenia czasu.

Realizacja wyjść była możliwa w ramach projektu „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób – prowadzenie poradnictwa specjalistycznego”.