01.03.2021

Już prawie wiosna w Domu Aniołów Stróżów, a wraz z jej nadejściem kontynuujemy naszą misję wsparcia rodzin naszych podopiecznych, dorosłych absolwentów naszych placówek i innych dorosłych osób z trudnych środowisk potrzebujących opieki w codzienności.

W Centrum Wspierania Rodzin w Katowicach będziemy nieść nieprzerwaną pomoc dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z budżetu Miasta Katowice. Indywidualne spotkania i warsztaty grupowe, wyjścia integracyjne, porady prawne – to wszystko zapewnimy ponad 100 podopiecznym Centrum Wspierania Rodzin. Współpracujemy także z innymi podmiotami, takim jak pracownicy socjalni, MOPS i inne instytucje pomocowe, którzy każdego dnia robią wszystko, by poprawić sytuację życiową potrzebujących rodzin.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.

Projekt „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób – prowadzenie poradnictwa specjalistycznego” realizowany jest w terminie od 1 marca 2021 do 15 grudnia 2021 dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze środków Urzędu Miasta Katowice.