10.03.2021

Rodzice to najważniejsze osoby w życiu dzieci, dlatego, żeby pomoc, którą niesiemy w Domu Aniołów Stróżów była skuteczna i trwała, pracujemy nie tylko z naszymi dziećmi, ale z całymi rodzinami.

Asystenci rodzinni intensywnie pracują z rodzinami w naszym Centrum Wspierania Rodzin, by realnie i na stałe poprawić ich sytuację życiową – socjalną, rodzinną i zawodową. Jedną z form, którą wykorzystujemy w ramach współpracy są grupowe warsztaty pozwalające rodzicom na podnoszenie swoich kompetencji rodzicielskich i rozwiązywanie problemów wychowawczych, a także poszerzenie wiedzy o wychowaniu i problemach dziecka.

Regularna organizacja takich zajęć daje rodzinom możliwość wzajemnego poznania się, a także pogłębiania relacji i zaufania do Domu Aniołów Stróżów.

Obecnie Centrum Wspierania Rodzin obejmuje swoją opieką ponad 100 potrzebujących rodzin. Nie moglibyśmy realizować działań na ich rzecz bez wsparcia finansowego ze strony Miasta Katowice. Więcej o współpracy w ramach projektu „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób – prowadzenie poradnictwa specjalistycznego” przeczytasz tutaj.