02.11.2023

Od września 2023 r. do sierpnia 2026 roku w Domu Aniołów Stróżów zrealizujemy zadanie „Anielski Wolontariat”, sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030. Zadanie zaplanowane w programie „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO”.

Działania projektowe kierowane są zarówno do wolontariuszy współpracujących ze Stowarzyszeniem, jak i do pracowników bezpośrednio zaangażowanych w tę współpracę. Poprzez liczne aktywności, które pozwolą nam usystematyzować dotychczasowe działania,  stworzymy stabilny i kompetentny zespół wolontariacki, regularnie wspierający działalność placówek dla dzieci i młodzieży w Sosnowcu, Katowicach i Chorzowie.

Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 365 475,00 zł.

Chcesz zostać Wolontariuszem i częścią Aniołowej rodziny? Dowiedz się więcej na stronie: https://anioly24.pl/zostan-wolontariuszem/.

Działania w ramach projektu

  • Spotkania integracyjne i szkolenia rozwijające dla wolontariuszy Stowarzyszenia,
  • Wyjazdowe wizyty studyjne dla wolontariuszy i pracowników organizacji,
  • Program „mini grantów” na działania wolontariackie na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia,
  • Opracowanie i wdrożenie Programu Rozwoju Wolontariatu oraz Wolontariackiego Programu Talentowego,
  • Wzmocnienie kompetencji koordynatora wolontariatu przez udział w Szkole Dobrego Wolontariatu oraz tutoringu indywidualnym,
  • Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania wolontariatem z wykorzystaniem SOW.

 

Aktualności

Partnerzy

https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2023/05/NIW_logoPL_pion_CMYK-01.png
https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2023/05/KS_logoPLfull_RGB.png

Kontakt

Angelika Dunat
Koordynator Wolontariatu

e-mail: anielskiwolontariat@anioly24.pl 
tel.
570 106 870