01.03.2024

Wolontariusze i wolontariuszki Domu Aniołów Stróżów! Ruszamy z kolejną edycją konkursu na dofinansowanie inicjatyw wolontariackich!

Zajęcia języka niemieckiego, warsztaty programowania, aktywności sportowe, wyjścia na lodowiska – to przykłady zajęć, które dla podopiecznych Domu Aniołów Stróżów zorganizowali wolontariusze realizujący projekty dofinansowane w 2023r.

Od 1 marca 2024r. rozpoczynamy nabór wniosków do konkursu w 2024 r., czekamy na równie ciekawe, angażujące i rozwijające pomysły!


Co jest celem konkursu?

  • Rozwój i wspieranie kompetencji wolontariackich,
  • Rozwijanie współpracy między wolontariuszami Stowarzyszenia,
  • Pomoc w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, zwłaszcza w aspekcie wspierania rozwoju podopiecznych i współpracy ze społecznością lokalną,
  • Promocja idei Korpusu Solidarności i podjęcia aktywności wolontarystycznej.

Spróbuj swoich sił, otrzymaj dofinansowanie (max. 1500 zł) i zrealizuj autorską inicjatywę wolontariacką na rzecz Stowarzyszenia!

Całkowity budżet konkursu w 2024 r. to 6000 zł. Nabór wniosków będziemy prowadzić od 01.03 do wykorzystania zaplanowanego budżetu, nie później niż do 30.11.2024 r. Dofinansowane inicjatywy muszą być zrealizowane do 20 grudnia 2024r.


Jak to działa?

  • Pomyśl, co ciekawego możesz (możecie) zrealizować z Aniołami,
  • Zaraź pomysłem min. 1 osobę z grona Aniołowych wolontariuszy bądź wśród osób zainteresowanych podjęciem wolontariatu w Domu Aniołów Stróżów – wnioski można składać w min. 2-osobowym składzie. Możesz (możecie) korzystać ze wsparcia pracowników Domu Aniołów Stróżów,
  • Przygotuj wniosek do konkursu zgodnie z dokumentami widocznymi poniżej w zakładce „Do pobrania”,
  • Zgłoś się na anielskiwolontariat@anioly24.pl bądź bezpośrednio do Angeliki Dunat, koordynatorki wolontariatu w Domu Aniołów Stróżów: kom.: 570 106 870, profil FB: Koordynator Anielskiego Wolontariatu,
  • I… działaj 🙂 (wygrane projekty trzeba zrealizować do 20.12.2024).

Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Trzymamy za Ciebie kciuki!

„Konkurs sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030”.

Do pobrania

Załącznik nr 1 - wzór wniosku o dofinansowanie inicjatywy

Pobierz

Załącznik nr 2 - karta oceny

Pobierz

Załącznik nr 3 - deklaracja lidera

Pobierz

Załącznik nr 4 - wzór sprawozdania

Pobierz