01.01.2023

 

Dom Aniołów Stróżów od 01.01.2023 do 31.12.2023 realizuje zadanie publiczne pn. „Ulepszony dostęp do usług ochrony dzieci, młodzieży i rodzin poprzez objęcie opieką dzieci, młodzieży i rodzin z Ukrainy, organizację dodatkowych zajęć integracyjno – adaptacyjnych w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych na terenie miasta Katowice”.

Miejscem realizacji zadania jest dzielnica Katowice – Załęże, w oparciu o prowadzone przez Stowarzyszenie 3 placówki:

 • Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego,
 • Placówkę w formie pracy podwórkowej,
 • Placówkę w formie Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie opieki podopiecznym z Ukrainy oraz ich rodzinom, a także wsparcie procesów integracji społecznej w naszych placówkach w Katowicach – Załężu.

Działania w ramach zadania „Ulepszony dostęp do usług ochrony dzieci, młodzieży i rodzin poprzez objęcie opieką dzieci, młodzieży i rodzin z Ukrainy, organizację dodatkowych zajęć integracyjno – adaptacyjnych w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych na terenie miasta Katowice” będziemy realizować w formie:

 • Pomocy psychologicznej,
 • Wsparcia tłumaczeniowego,
 • Wyjść i wycieczek grupowych,
 • Spotkań międzykulturowych,
 • Zajęć grupowych animacyjno – integracyjnych,
 • Wsparcia w edukacji,
 • Warsztatów wychowawczych dla rodziców i/lub rodziców z dziećmi.

Na realizację zadania publicznego w określonym wyżej okresie czasu pozyskano kwotę 82 724,00 zł ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci – UNICEF.


Дім Ангелів Охоронців від 01.01.2023 до 31.12.2023 реалізує громадське завдання під назвою ”Покращений доступ до служби  охорони дітей, молоді і родин через надання опіки дітям, молоді і родинам з України, організування додаткових інтеграційно-адаптаційних занять в осередках денної допомоги розсташованих на території міста Катовіце”.

Місцем виконання завдання є район Катовіце-Заленже, на основі трьох осередків, перебуваючих під опікою Товариства:

 • Спеціалізований Осередок Денної Допомоги,
 • Осередок у вигляді праці на подвір’ї,
 • Осередок у вигляді Соціотерапевтичного Молодіжного Клубу.

Метою реалізації завдання є надання опіки підопічним з України  та їх родинам, а також підтримка процесів суспільної інтеграції в наших осередках в Катовіцах-Заленжу.

Події в межах завдання ”Покращений доступ до служби охорони дітей, молоді і родин через надання опіки дітям, молоді і родинам з України, організування додаткових інтеграційно-адаптаційних занять в осередках денної допомоги розсташованих на території міста Катовіце”  будемо реалізувати у вигляді:

 • Психологічної допомоги,
 • Допомоги в перекладах,
 • Екскурсій і групових походів,
 • Міжкультуральних зустрічей,
 • Групових аніміційно-інтеграційних занять,
 • Допомоги в навчанні,
 • Виховних майстер-класів для батьків або батьків з дітьми.

На реалізацію громадського завдання в представленому вище періоді отримано суму 82 724,00 злотих з засобів Фонду Об’єднаних Націй для дітей -ЮНЕСКО.

Aktualności

Partnerzy

https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo_miasto.jpg

Kontakt

Koordynator projektu: Aleksandra Szot
e-mail: aszot@anioly24.pl

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów
ul. Andrzeja 12a
40-061 Katowice