01.01.2023

 

Dom Aniołów Stróżów od 01.01.2023 do 31.12.2023 realizuje zadanie publiczne pn. „Ulepszony dostęp do usług ochrony dzieci, młodzieży i rodzin poprzez objęcie opieką dzieci, młodzieży i rodzin z Ukrainy, organizację dodatkowych zajęć integracyjno – adaptacyjnych w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych na terenie miasta Katowice”.

Miejscem realizacji zadania jest dzielnica Katowice – Załęże, w oparciu o prowadzone przez Stowarzyszenie 3 placówki:

  • Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego,
  • Placówkę w formie pracy podwórkowej,
  • Placówkę w formie Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie opieki podopiecznym z Ukrainy oraz ich rodzinom, a także wsparcie procesów integracji społecznej w naszych placówkach w Katowicach – Załężu.

Działania w ramach zadania „Ulepszony dostęp do usług ochrony dzieci, młodzieży i rodzin poprzez objęcie opieką dzieci, młodzieży i rodzin z Ukrainy, organizację dodatkowych zajęć integracyjno – adaptacyjnych w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych na terenie miasta Katowice” będziemy realizować w formie:

  • Pomocy psychologicznej,
  • Wsparcia tłumaczeniowego,
  • Wyjść i wycieczek grupowych,
  • Spotkań międzykulturowych,
  • Zajęć grupowych animacyjno – integracyjnych,
  • Wsparcia w edukacji,
  • Warsztatów wychowawczych dla rodziców i/lub rodziców z dziećmi.

Na realizację zadania publicznego w określonym wyżej okresie czasu pozyskano kwotę 82 724,00 zł ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci – UNICEF.

Aktualności

Partnerzy

https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo_miasto.jpg

Kontakt

Koordynator projektu: Aleksandra Szot
e-mail: aszot@anioly24.pl

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów
ul. Andrzeja 12a
40-061 Katowice