31.08.2023

W ramach Projektu finansowanego ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia psychologa. Dzieci uczą się rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami.

Młodzież pogłębia samoświadomość, szuka rozwiązania dla swoich osobistych lub rodzinnych problemów.
Ze wsparcia mogą skorzystać także dorośli uczestnicy, dla których spotkanie ze specjalistą często bywa momentem ulgi i nadziei na rozwiązanie rodzinnych trudności.

Więcej o projekcie realizowanym przez Dom Aniołów Stróżów można przeczytać tutaj.
________
У рамках проекту, що фінансується ЮНІСЕФ, учасники можуть скористатися підтримкою психолога. Діти вчаться розпізнавати емоції, називати їх і справлятися з ними. Молодь поглиблює свою самосвідомість, шукає вирішення своїх особистих чи сімейних проблем. Підтримкою можуть скористатися й дорослі учасники, для яких зустріч із фахівцем часто є моментом полегшення та надії на вирішення сімейних труднощів.