01.01.2023

Od początku roku we współpracy z Miastem Katowice, realizujemy projekt „Ulepszony dostęp do usług ochrony dzieci, młodzieży i rodzin poprzez objęcie opieką dzieci, młodzieży i rodzin z Ukrainy, organizację dodatkowych zajęć integracyjno – adaptacyjnych w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych na terenie miasta Katowice”, którego celem jest zapewnienie opieki podopiecznym z Ukrainy oraz ich rodzinom, a także wsparcie procesów integracji społecznej w naszych placówkach w Katowicach – Załężu.

Realizacja zadania nie była by możliwa bez wsparcia Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci – UNICEF, który zapewnił nam środki do prowadzenia działań integracyjnych i adaptacyjnych, zapewnienia pomocy psychologicznej, tłumaczeń czy wsparcia w edukacji naszych podopiecznych z Ukrainy. Więcej o projekcie piszemy tutaj.