03.01.2023

Dom Aniołów Stróżów w okresie od 2 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku prowadzi projekt „Sięgnij po zdrowie” w Domu Aniołów Stróżów Sosnowcu – Placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczej z elementami pracy ulicznej. Realizacja programu możliwa jest dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Miasta Sosnowiec.

Działania realizowane w ramach projektu skierowane są do dzieci i młodzieży pochodzących z zagrożonych wykluczeniem społecznym środowisk w Sosnowcu – Juliuszu, często z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, wielodzietnych, z występującym problemem uzależnienia od alkoholu. Nasi podopieczni mają problemy w nauce, stwarzają problemy wychowawcze. Dzięki wsparciu Miasta Sosnowiec codzienną opieką w Domu Aniołów Stróżów w Sosnowcu obejmiemy 30 dzieci w wieku od 7 do 15 roku życia, a także ich rodziny.

W ramach projektu będziemy realizować następujące zajęcia:

 • Ferie z Aniołami 2023,
 • Anielskie Lato 2023,
 • Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne: warsztaty kulinarne „Anielska Kuchnia”, zajęcia kosmetyczno-higieniczne „Health&Beauty”, zajęcia profilaktyczne „Biały Ząbek”, – zajęcia sensoryczne,
 • Zajęcia ruchowe, rekreacyjno-sportowe Sport to zdrowie,
 • Elementy pracy ulicznej: Dyżury uliczne,
 • Elementy pracy ulicznej: Zajęcia animacyjne,
 • Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym,
 • Pomoc socjalna (m.in. podwieczorki),
 • Pomoc w nauce w formie codziennych „odrabianek”, indywidualnych korepetycji,
 • Współpraca z otoczeniem wychowanków (rodzicami, społecznością lokalną i lokalnym systemem wsparcia),
 • Spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców/opiekunów podopiecznych.

Aktualności

Partnerzy

https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2023/01/SOSNOWIEC_LOGO_B_KOLOR_RGB.png

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów
ul. Andrzeja 12a
40-061 Katowice

tel./fax: 32 251 75 33
kom.: 515 297 458
e-mail: anioly@anioly24.pl