07.07.2023

Dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym zwykle nie otrzymują w swoim otoczeniu dobrych wzorców zdrowego stylu życia. Dlatego w Domu Aniołów Stróżów mocno stawiamy na aktywności profilaktyczno – sportowe.

Zajęcia z elementami warsztatów bokserskich zaprojektowane dla dzieci w wieku szkolnym są innowacyjnym programem, który łączy aspekty zdrowotne, profilaktyczne i sportowe. Nasi podopieczni rozwijają pewność siebie, uczą samokontroli i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poprawiają kondycję, koncentrację i wydolność. Poprzez edukacyjne elementy tych zajęć, dzieci dowiadują się o wartościach takich jak zdrowa dieta, regularne ćwiczenia oraz szkodliwości używek. Odbywają się po okiem wykwalifikowanego trenera, więc są w 100% bezpieczne i bardzo lubiane.

Podczas zajęć dzieci mają okazję nauczyć się podstawowych technik bokserskich. Zazwyczaj rozpoczynają się od krótkiej rozgrzewki, składającej się z ćwiczeń ogólnorozwojowych, takich jak rozciąganie, biegi i skoki. Następnie instruktor wprowadza dzieci w świat boksu, ucząc ich podstawowych pozycji, technik uderzeń, kombinacji i uników. Ważnym elementem tych zajęć jest również nauka prawidłowego oddychania oraz pracy nad kondycją fizyczną.

Program „Sięgnij po zdrowie”, w ramach którego odbywają się warsztaty bokserskie jest możliwy dzięki wsparciu LR Global Kids Fund. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Gminy Sosnowiec.