03.01.2023

Dzięki wsparciu otrzymanemu z Miasta Sosnowiec cały czas możemy zapewniać pomoc i opiekę dla dzieci w naszej Placówce w Sosnowcu – Juliuszu!

Projekt „Sięgnij po zdrowie” skierowany jest do dzieci i młodzieży pochodzących z zagrożonych wykluczeniem społecznym środowisk oraz ich rodzin. W ramach projektu będziemy prowadzić m.in. zajęcia animacyjne i edukacyjne, dyżury uliczne, zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym, zajęcia sportowe.

Więcej o projekcie prowadzonym w naszej Placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczej z elementami pracy ulicznej w Sosnowcu można przeczytać pod linkiem.