10.12.2021

Od 10 grudnia Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów, rozpoczęło realizację projektu Anielska POMOC, realizowanego w ramach zadania prewencyjnego „Pomoc To Moc” finansowanego ze środków PZU.

Projekt jest skierowany bezpośrednio do dzieci i młodzieży – podopiecznych Stowarzyszenia. Jest on odpowiedzią na zdiagnozowane, specyficzne trudności natury psychologicznej, które dodatkowo spotęgowała izolacja społeczna. Wszystkie podejmowane działania będą zmierzać do zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej, która ma zapewnić poprawę funkcjonowania w sferach społecznej, emocjonalnej oraz psychologicznej.

W okresie od grudnia 2021 do maja 2022, prowadzone będą:

  • Indywidualne spotkania z psychologiem,
  • Zajęcia grupowe psychoprofilaktyczne,
  • Porady, badania, wizyty i konsultacje lekarskie w Centrum Diagnostyki i Terapii IN CORPORE, dla najbardziej potrzebujących wychowanków,
  • Wsparcie w ramach profilaktyki zdrowotnej – jako zajęcia i warsztaty grupowe na świeżym powietrzu.

Uzyskane wsparcie finansowe pozwala Stowarzyszeniu poszerzyć swoje podstawowe działania dla dzieci oraz młodzieży i jeszcze mocniej pomagać najbardziej potrzebującym.

Aktualności

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów
ul. Andrzeja 12a
40-061 Katowice

tel./fax: 32 251 75 33
kom.: 515 297 458
e-mail: anioly@anioly24.pl