10.12.2021

Projekt Anielska POMOC skierowany bezpośrednio do dzieci i młodzieży – podopiecznych Domu Aniołów Stróżów – jest odpowiedzią zdiagnozowane, specyficzne trudności natury psychologicznej, które dodatkowo spotęgowała izolacja społeczna. Wszystkie podejmowane działania, będą zmierzać do zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej, która ma zapewnić poprawę funkcjonowania w sferach społecznej, emocjonalnej oraz psychologicznej.

Projekt realizowany będzie w terminie od grudnia 2021 do maja 2022 w ramach Zadania prewencyjnego „Pomoc To Moc” finansowanego ze środków PZU.

Więcej o projekcie tutaj.