04.04.2022

Projekt „Anielska PoMoc” zakłada realizację działań na rzecz ochrony oraz wspierania dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego.

Nasi podopieczni korzystają z indywidualnych spotkań z psychologiem. Mogą skupić się na przeżywanych emocjach, porozmawiać o swoich relacjach z rodzicami, rodzeństwem lub kolegami i koleżankami. Uzyskują wsparcie emocjonalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudności. Podczas spotkań mają możliwość skorzystania z pomocy takich, jak karty potrzeb, karty uczuć, czy gry terapeutyczne, edukacyjne itp. Psycholog reaguje także na bieżące problemy społeczne, które dotykają podopiecznych.

Kiedy już nieco oswoiliśmy myśli i emocje związane z ograniczeniami wynikającymi z pandemii, nasza uwaga została zwrócona w kierunku konfliktu na Ukrainie oraz uchodźców. W tym czasie szczególnie dbamy o poczucie bezpieczeństwa naszych podopiecznych.