10.02.2022

W ramach Projektu „Anielska PoMoc” zrealizowaliśmy grupowe zajęcia profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Sieci.

Dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych ma wiele zalet. Jednocześnie nie tracą na aktualności kwestie związane z poważnymi zagrożeniami dla młodych ludzi. Zarówno na świecie, jak i w Polsce dostrzeżono problem określany mianem cyberprzemocy, która jest definiowana jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Głównie Internet oraz telefonia komórkowa są wykorzystywane do nękania, zastraszania, szantażowania młodych ludzi, do publikowania lub rozsyłania ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów lub podszywania się pod kogoś wbrew jego woli. Cechą charakterystyczną zjawiska jest wysoki stopień anonimowości sprawcy, szybkość rozpowszechniania informacji oraz ich powszechna dostępność.

Podczas zajęć starano się uwrażliwić uczestników Projektu na samo zjawisko oraz jego przyczyny. Dyskutowano konsekwencje, jakie powoduje cyberprzemoc w sferze emocjonalnej ofiary, sprawcy oraz świadka. Młodzi ludzie otrzymali także informację, jak postępować w przypadkach cyberprzemocy, do kogo zgłosić się po pomoc.

Więcej o projekcie „Anielska PoMoc” realizowanym w ramach zadania prewencyjnego „Pomoc To Moc” finansowanego ze środków PZU można przeczytać tutaj.