01.03.2022

 

Dom Aniołów Stróżów w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach od 01.03.2022 do 30.10.2022 realizuje projekt „Anioły z rodziną”. Miejscem realizacji projektu jest Centrum Wspierania Rodzin w Katowicach należące do Stowarzyszenia.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia 15 rodzinom zagrożonym marginalizacją z dzielnicy Załęże w Katowicach, które przeżywają trudności związane z okresem izolacji w czasie pandemii i wymagają pomocy i szybkiej interwencji. Rodziny te przeżywają ciężkie sytuacje rodzinne takie jak osamotnienie, zerwanie relacji międzyludzkich, nasilenie lęku, samotności, problemy wychowawcze z dziećmi, wzrost reakcji agresywnych wśród członków rodzin, narastanie problemów alkoholowych.

Najważniejszym działaniem projektu jest bezpośrednia praca asystentów wspierania rodzin z całymi rodzinami, wsparcie psychologiczne, utworzenie grupy wsparcia oraz integracja rodzin, co pozwoli przyczynić się do pozbycia się zaburzeń wynikających z nasilonego stresu, lęku i traum oraz poczucia bezradności, związanych z przykrymi doświadczeniami obostrzeń pandemii i lockdownu. Integracja rodzin w postaci wspólnych wyjść i pikników, w których organizację zaangażują się sami Uczestnicy, wzmocni więzi rodzinne, w tym te międzypokoleniowe. Wzmocni się ich poczucie sprawczości i ułatwi im to powrót do normalnego funkcjonowania.

W ramach projektu „Anioły z rodziną” będziemy realizować następujące zadania:

  • Indywidualne konsultacje ze specjalistami pracy z rodziną,
  • Warsztaty grupowe dla rodziców poświęcone tematyce radzenia sobie ze stresem, wzmocnienia poczucia własnej wartości, wzmocnienia kompetencji rodzicielskich, radzenia sobie z agresją i inne zaproponowane przez uczestników warsztatów,
  • Warsztaty grupowe dla dzieci i młodzieży poświęcone tematyce radzenia sobie ze stresem, wzmocnienia poczucia własnej wartości lub inne zaproponowane przez uczestników warsztatów,
  • Wsparcie indywidualne psychologa w zakresie trudności indywidualnych, przeżywanych kryzysów osobistych i trudności wychowawczych z dziećmi, skierowane zarówno do rodziców jak i dzieci oraz młodzieży,
  • Wyjścia integracyjne dla rodzin mające na celu utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej uczestników, integrację uczestników, ich rodzin oraz pozwolą na wspólne spędzenie czasu, która umożliwi przestrzeń na zabawę, wzmocnią się więzi rodzinne, umożliwią zbudowanie sieci samopomocy,
  • Pikniki rodzinne i festyny ukierunkowane na promowanie wartości prorodzinnych i promocję projektu, rozwijanie umiejętności wychowawczych oraz zadaniowych,
  • Sesje grupowe – grupy wsparcia.

Efektem realizowanego projektu będzie utworzenie wspólnie z uczestnikami informatora zawierającego najważniejsze informacje dotyczące problemów pojawiających się w okresie izolacji, jak sobie z nimi radzić oraz gdzie szukać wsparcia, a także organizacja konferencji online podsumowującej przeprowadzone działania i ich wyniki.

Na realizację projektu pozyskano 14 966,41 Euro. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Aktualności

Pliki do pobrania

Do pobrania

Program Webinarium

Pobierz

Informator

Pobierz

Partnerzy

https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2022/01/logo_mops_katowice.png

Kontakt

Koordynator projektu: Aleksandra Szot
e-mail: ao@anioly24.pl
tel.: 731 900 261

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów
ul. Andrzeja 12a
40-061 Katowice